REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4428
Tytuł: Вектары беларусазнаўчых даследаванняў
Inne tytuły: Promising vectors of Belarusian studies
Wektory białorutenistycznych badań
Autorzy: Тварановiч, Галiна
Słowa kluczowe: period of formation of the New Belarusian literature
“era of frontline”
the national
the spiritual
okres kształtowania się Nowej białoruskiej literatury
„epoka przełomu”
narodowość
wartości duchowe
Data wydania: 2015
Data dodania: 24-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 427-446
Abstrakt: An undertaken review of recent researches gives an insight into the vectors of development of Belarusian studies in Belarus and Poland. Special attention has been paid to the researches devoted to the formation of New Belarusian literature. It is claimed that one the major trends of literary studies and linguistics is interest to the national and spiritual aspect.
Dokonany w artykule przegląd wielu opracowań białorutenistycznych z ostatnich lat daje pewne wyobrażenie o tendencjach i kierunkach rozwoju badań białorusoznawczych na Białorusi i w Polsce. Szczególną uwagę zwraca się na badania poświęcone rozpatrzeniu okresu formowania się Nowej białoruskiej literatury. Podkreśla się, że jednym z zasadniczych wektorów literaturoznawstwa, jak i językoznawstwa białoruskiego jest umacnianie zainteresowania narodowymi oraz duchowymi aspektami.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4428
DOI: 10.15290/bb.2015.07.31
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Tvaranovic_G.pdf285,64 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.