REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4426
Tytuł: Спадчына Гарэцкiх чытанняў: спроба сiстэматызацыi
Inne tytuły: Spuścizna braci Hareckich: próba systematyzacji badań
The legacy of Goretsky’s lectures: an attempt of systematization of research
Autorzy: Губская, Вольга
Słowa kluczowe: proza
problem
temat
grupa tematyczna
gatunek
kontekst
systematyzacja
komparatystyka
narratologia
prose
problem
theme
thematic group
genre
context
classification
comparative studies
narrotology
Data wydania: 2015
Data dodania: 24-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 407-418
Abstrakt: 23-letnia historia wykładów poświęconych spuściźnie braci Maksymowi i Gawryle Hareckim stała się podstawą w procesie odsłaniania ich naukowych osiągnięć. W artykule podjęto próbę usystematyzowania przedstawionych w wykładach wyników badań literaturoznawczych klasyka białoruskiej literatury Maksyma Hareckiego. Określono stopień zbadania konkretnych utworów pisarza.
The 23-year-old history of lectures devoted to the legacy of brothers Maksim and Gavrila Goretsky becomes the basis in the process of revealing their scientific results. In the article an attempt has been made to systematize creative works of Maksim Goretsky. The author of the article shows an extent of examination of the writer’s specific works.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4426
DOI: 10.15290/bb.2015.07.29
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Gubskaa_V.pdf202,47 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.