REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4395
Tytuł: Wycieczka w góry/podróż do wnętrza ziemi. Przestrzeń tatrzańska w Kosmosie Witolda Gombrowicza
Inne tytuły: Trip to the Mountains: Journey to the Centre of the Earth. Space of the Tatras in Witold Gombrowicz’s Cosmos
Autorzy: Wróbel, Łukasz
Słowa kluczowe: Gombrowicz
Cosmos
mountains
matter
activity
performative character
aquatic metaphors
visibility
Data wydania: 2015
Data dodania: 11-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 6, 2015, s. 203-219
Abstrakt: The article indicates how the mountainous space is articulated in Cosmos in its “logical-underground” manner. The gradual occurrence of random improbabilities permeates the novel. In addition, the book reveals marked differences in how tangible matter is represented in its first part (the guest house events) and in its description of the Tatras. Eventually, the journey of the living protagonists ends under the mass of inanimate matter, thus obliterating the cohesion of human and animal world, and even of corporeality as such. This is how the human polarity – the improbable – demonstrates itself and how it multiplies indefinitely.
Afiliacja: Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Łukasz Wróbel, dr, adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor rozprawy Hylé i noesis. Trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej (2013). Prowadzi badania poświęcone zagadnieniom referencji, tropiczności języka oraz rozmaicie konceptualizowanym relacjom literatury i teorii literatury z filozofią. Zajmuje się historią doktryn literaturoznawczych oraz architektoniką gatunków encyklopedycznych. Członek redakcji „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”.
E-mail: wrobel luk@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4395
DOI: 10.15290/bsl.2015.06.12
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2015, nr 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
bsl-6_Wrobel.pdf170,62 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.