REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4387
Tytuł: Kamień i ból. Obraz Jerozolimy w poezji Jehudy Amichaja
Inne tytuły: Pain and Stone. Jerusalem in Jehuda Amichai Poetry
Autorzy: Tarnowska, Beata
Słowa kluczowe: poetry
space
city
Jerusalem
Jehuda Amichai
Data wydania: 2015
Data dodania: 11-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 6, 2015, s. 63-82
Abstrakt: The article presents the image of the Holy City of Jerusalem in the poetry of one of the most distinguished Israeli artists, Jehuda Amichai. Here, the imagery includes the dominant motifs of stone, water, and light. Stone, as shown in the images of soaring temples and houses, symbolizes, on the one hand, power and stability; it guards the past and expresses religious zeal. On the other hand, however, it emerges as if from “below” to represent decay, chaos, oblivion, and death. Mourning associates stone with water – through the image of tears or sea – and with artificial light, which again is semantically negative. Furthermore, while the light, for example, helps to reveal the nocturnal glory of ancient architecture, it becomes associated with the lightning – the biblical symbol of God’s wrath. Eventually, it warns us and, at the same time, foresees the impending catastrophe.
Afiliacja: Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nota biograficzna: Beata Tarnowska, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tłumaczka. Autorka książek: Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza (1996),Między światami. Problematyka bilingwizmu w literaturze. Dwujęzyczna twórczość poetów grupy „Kontynenty” (2004) oraz Wokół „Kontynentów”. Szkice i rozmowy z poetami (2011). Wydała też tom przekładów poezji Amira Ora Wiersz (2006). Publikowała na łamach m.in. „Literatury na Świecie”, „Frazy”, „Ruchu Literackiego”, „Archiwum Emigracji”, jak również w licznych wydawnictwach naukowych. Laureatka Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich (2007).
E-mail: beatatarn@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4387
DOI: 10.15290/bsl.2015.06.04
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2015, nr 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
bsl-6_Tarnowska.pdf193,24 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)