REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4378
Tytuł: “Хамрыйят” Уладзiмiра Жылкi: кантэкстуальны ракурс
Inne tytuły: „Chamryjat” Włodzimierza Żyłki: aspekt kontekstualny
“Chamryjat” of Włodzimierz Żyłka: contextual aspect
Autorzy: Шаладонава, Жанна
Słowa kluczowe: koncepcja wina
dionizyjski początek
miłość
chrześcijańska barwność
concept of wine
Dionis’ beginning
love
Christian colourfulness
Data wydania: 2015
Data dodania: 5-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 379-386
Abstrakt: W artykule mówi się o semantyce toposu wina jako przejawu pierwiastka dionizyjskiego w poezji Wladimira Żyłki porównywalnego z atrybutami stylu życia bohemy, symbolem prawdy, znakiem dominacji nad codziennością. Uwagę zwraca oryginalna interpretacja tematu i dziedziczenie tradycji literackiej, głównie Puszkina i Błoka.
The article deals with the semantics of the conception of wine as a manifestation of element of Dionis in the poetry of Vladimir Zhilka. Veins commensurate with the attributes of the bohemian life, a symbol of high truths, marks of the elevation above daily routine. Attention is paid to the author’s original interpretation of the conception and the inheritance of literary tradition, especially to Pushkin and Blok.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4378
DOI: 10.15290/bb.2015.07.26
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Saladonava_Z.pdf166,51 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.