REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4368
Tytuł: “Праўда часу” ў творах беларускiх пiсьменнiкаў 1930-х гадоў
Inne tytuły: „Prawda czasu” w twórczości białoruskich pisarzy lat 30-tych XX wieku
“True time” in Belarusian writers’ creation of the 1930s
Autorzy: Мельнiкава, Анжэла
Słowa kluczowe: tradycyjne wartości
kolektywizacja
los człowieka
tragizm narodowego istnienia
traditional moral values
collectivization
fate
tragedy of national bein
Data wydania: 2015
Data dodania: 5-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 203-213
Abstrakt: Autor artykułu analizuje sposoby opisu rzeczywistości w latach 30-ych XX wieku oraz procesu kolektywizacji, które charakteryzują utwory białoruskich pisarzy omawianego okresu. Badacz pokazuje, że białoruska literatura odzwierciedlała zgubne rezultaty naruszeń i zaniedbań tradycyjnych wartości, i ukazywała „prawdę czasów”, dramatyzm życia w nowych warunkach, tragedię chłopów, a także proces narodzin moralnie nieskażonych „nowych ludzi”
The author of the article analyzes the ways of description of the reality of the 1930s and the process of collectivization, which are reflected in works of Belarusian writers of the period. The researcher shows that Belarusian literature reflected the pernicious results of infringement and negligence of traditional moral values, and was able to depict ”the truth of the time”, the drama of the living in a new surrounding, the tragedy of peasants. Belarusian writers showed the process of forming the class of ”new people”, who are not sophisticated in moral relations, and moral degradation.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4368
DOI: 10.15290/bb.2015.07.13
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Melnikava_A.pdf198,9 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.