REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4364
Tytuł: Раманы Людмiлы Рублеўскай як мастацкi дыялог з жанравай традыцыяй
Inne tytuły: Powieści Ludmiły Rublewskiej jako artystyczny dialog z tradycją gatunkową
Novels of L. Rublevskaya as an artistic dialogue with the genre tradition
Autorzy: Бароўка, Ванда
Słowa kluczowe: proza
powieść
gatunek literacki
tradycja
motyw
strategia narracji
prose
novel
artistic form
theme
tradition
style
narrative strategy
genre
Data wydania: 2015
Data dodania: 4-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 147-160
Abstrakt: Artykuł analizuje interakcyjne powieści L. Rublewskiej w kontekście tradycyjnych form gatunkowych prozy białoruskiej. Mówi się o tym, że rozwój artystycznych form gatunkowych w jej twórczości podlega pewnym algorytmom: autorka w zasadzie wybiera znaną formę i za pomocą transformacji motywów tworzy nową artystyczną całość, różniącą się od poprzedników literackich.
The article analyzes the interaction novels of L. Rublevskaya with the traditions of genre specific forms. Artistic development known genre forms is subject to certain algorythm: the author select some stable form, using its main themes, motifs, but the principle of complete artistic whole of Rublevskaya your original, it is fundamentally different from the literary predecessors.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4364
DOI: 10.15290/bb.2015.07.09
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Barouka_V.pdf201,86 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.