REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4360
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorЛявонава, Ева-
dc.date.accessioned2016-08-03T12:16:35Z-
dc.date.available2016-08-03T12:16:35Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationBiałorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 75-92pl
dc.identifier.issn2081–2515-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4360-
dc.description.abstractAutorka artykułu omawia zbiór wierszy Leanida Galubowicza „З гэтага свету” 2012. Ich głęboka treść wynika z dialogu z biblią, w którym pojawiają się różnorodne formy percepcji materiału biblijnego, takie jak wiersze skierowane do Boga, interpretacja biblijnej fabuły, motywów i obrazów.pl
dc.description.abstractIn the article Leanid Galubovich’s collection of poems “З гэтага свету” is analyzed. Their deep semantic content results from a dialog with the Bible. Various forms of perception of biblical material (poems directed to God, interpretation of biblical plots, motifs and images) are discussed.pl
dc.language.isobepl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjecttradycjapl
dc.subjectStary Testamentpl
dc.subjectNowy Testamentpl
dc.subjectprorokpl
dc.subjectaluzjepl
dc.subjectreminiscencjepl
dc.subjectBógpl
dc.subjectczłowiekpl
dc.subjectsłowopl
dc.subjectmiłośćpl
dc.subjecttraditionpl
dc.subjectOld Testamentpl
dc.subjectNew Testamentpl
dc.subjectprophetpl
dc.subjectreferencepl
dc.subjectreminiscencespl
dc.subjectGodpl
dc.subjectmanpl
dc.subjectwordpl
dc.subjectlovepl
dc.titleБiблейскiя алюзii ў беларускай паэзii пачатку ХХI стагоддзя (на матэрыяле кнiгi вершаў Леанiда Галубовiча «З гэтага свету», 2012)pl
dc.title.alternativeAluzje biblijne w białoruskiej poezji XXI wieku (w oparciu o zbiór wierszy Leanida Hałubowicza „З гэтага свету” 2012)pl
dc.title.alternativeBiblical references in Belarusian poetry of the 21st century (based on Leanid Galubovich’s collection of poems “З гэтага свету”, 2012)pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bb.2015.07.05-
dc.description.referencesБіблія: Кнігі Сьвятога Пісаньня Старога і Новага Запавету кананічныя ў беларускім перакладзе / пер. В. Сёмухі, Duncanville, 2002.pl
dc.description.referencesБлаженный В. (Айзенштадт), Скитальцы духа: Стихи, Минск 2000, с. 49.pl
dc.description.referencesБорхес Х. Л.. Коллекция: Рассказы, эссе, стихотворения, СПб. 1992, с. 35.pl
dc.description.referencesГалубовіч Л., Зацемкі зь левай кішэні, Менск 1998, с. 71.pl
dc.description.referencesГалубовіч Л., З гэтага свету: Вершы пасля вершаў, Мінск 2012, с. 5.pl
dc.description.referencesГердер И. Г., Песни любви: Библейская книга / пер. А. Эфроса, [у:] Песнь Песней, Москва 2001, с. 266–267.pl
dc.description.referencesГёте И. В., Статьи и примечания к лучшему уразумению "Западно-восточного дивана" / пер. А. В.pl
dc.description.referencesМихайлова, [у:] И. В. Гёте, Западно-восточный диван, Москва 1988, с. 484.pl
dc.description.referencesЗаболоцкий Н., Избранные сочинения, Москва 1991, с. 263.pl
dc.description.referencesКалеснік У., Тварэнне легенды: Літаратурныя партрэты і нарысы, Мінск 1987, с. 5.pl
dc.description.referencesКонан У., Біблейскія і хрысціянскія матывы ў беларускай літаратурнай традыцыі, "Наша вера" 1999, № 4, с. 19.pl
dc.description.referencesПолоцкий С., Вирши, Минск 1990, с. 375.pl
dc.description.referencesРозанов В., Апокалипсис нашего времени, Москва 1990, с. 23.pl
dc.description.referencesФранцыск Скарына і яго час: Энцыкл. даведнік, Мінск 1988, с. 10.pl
dc.description.pages75-92pl
dc.description.volume7-
dc.description.firstpage75-
dc.description.lastpage92-
dc.identifier.citation2Białorutenistyka Białostockapl
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Lavonava_E.pdf234,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.