REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4359
Tytuł: Вобраз горадаў паэзii «белавежцаў»
Inne tytuły: Obraz miasta w poezji twórców Stowarzyszenia „Białowieża”
The image of the city in the poetry of Bialowieża Literary Circle
Autorzy: Петрушкевiч, Ала
Słowa kluczowe: obraz miasta
kontekst kulturowy przestrzeni miejskiej
kod historiozoficzny
image of the city
the cultural context of urban space
historiosophical code
poetry
Data wydania: 2015
Data dodania: 3-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 59-73
Abstrakt: Artykuł omawia topos miasta w poezji twórców Stowarzyszenia „Białowieża”. Autor analizuje najbardziej charakterystyczne dla osobistej percepcji miasta kody interpretacyjne: kulturowy, historiozoficzny, psychologiczny. Szczególną uwagę zwraca na poezję Jana Czykwina, w której temat ten zajmuje wiele miejsca.
The article discusses the author’s reflection image of the city so the “Bialowieza”, analyzes the various interpretative codes: cultural, historiosophical, psychological, which are characteristic of personal perception Urbanik different creators. Special attention is paid analyze poetry Yan Chikvin, in whose works the image of the city occupies a particularly important place.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4359
DOI: 10.15290/bb.2015.07.04
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Petruskevic_ A.pdf213,09 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.