REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4106
Tytuł: Niektóre polityczno-prawne aspekty pokojowej umowy między Litwą i Rosją z 12 lipca 1920 r.
Inne tytuły: Some Political and Legal Aspects of the Peace Treaty between Russia and Lithuania from 12th of July 1920
Autorzy: Wołkonowski, Jarosław
Słowa kluczowe: Polish-Bolshevik war 1920
secret attachments to the Lithuanian-Bolshevik peace treaty from July 12, 1920
neutrality of Lithuania
ratification
wojna polsko-bolszewicka 1920
tajne załączniki umowy pokojowej między Litwą i Rosyjską Socjalistyczną Federacyjną Republiką Radziecką z 12 lipca 1920 r.
neutralność Litwy
ratyfikacja
Data wydania: 2015
Data dodania: 19-maj-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 14, Z. 2, 2015, s. 327-338
Abstrakt: The paper analyzes selected political and legal issues of the peace treaty between Lithuania and Bolshevik Russia from 12 July 1920. The treaty had its secret part, which consisted of a few attachments, signed by the representatives of both parties. The most important protocol concerned the neutrality of Lithuania during the Polish – Bolshevik war. Lithuania gave permission for the Bolsheviks to use Lithuanian territory for strategic war purposes of the Red Army against Poland. None of these attachments were presented for ratification by the Lithuanian parliament. Speeches presented by Lithuanian MPs indicate that none of them knew about the secret attachments. The Prime Minister and Foreign Minister did not inform MPs of their existence. The treaty was ratified on August 6, 1920. During the debate MPs of the Lithuanian parliament unambiguously supported Bolshevik Russia in its fight against the Polish army. They wrongfully understood the intentions of the Bolsheviks.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: wolkonowski@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4106
DOI: 10.15290/mhi.2015.14.02.20
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEI)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, tom XIV, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI-14-2_Volkonowski.pdf133,59 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.