REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4103
Tytuł: Praca więźniów w okresie międzywojennym – dolegliwość czy środek celowego oddziaływania
Inne tytuły: Prisoners’ Work in the Interbellum Period – a Pain or a Measure of Intentional Influence
Autorzy: Szczygieł, Grażyna B.
Słowa kluczowe: penalty of imprisonment
penitentiary system
prisoners’ work
Polish Second Republic
kara pozbawienia wolności
system penitencjarny
praca więźniów
II Rzeczpospolita
Data wydania: 2015
Data dodania: 19-maj-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 14, Z. 2, 2015, s. 297-310
Abstrakt: As the history of the penal system demonstrates, work performed by prisoners is an indispensable element of the process of serving a prison sentence. The concept of prisoners’ work was significantly influenced by the definition of the objectives of the penalty. At the turn of the 19th and 20th century, with a new approach to penalization, new objectives were set for prisoners’ work: instead of causing pain to the offenders, helping them return to the society became the objective of the penitentiary influence and work became one of its measures. In that period, one of the tasks of the independent Polish state was to establish the Polish penitentiary system. The task was important because, after the period of partitions, Poland had legal systems based on outdated principles of repressive and retaliatory enforcement of penalties and on forced labor, often performed in inhumane conditions, where work increased the pain of the sentence. The purpose of the analysis of the legal provisions is to demonstrate the formation of the concept of prisoners’ work.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: grazyna@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4103
DOI: 10.15290/mhi.2015.14.02.17
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, tom XIV, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI-14-2_Szczygiel.pdf151,42 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.