REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4101
Tytuł: O ścisłym przestrzeganiu praw w Rosji radzieckiej. Uwag kilka na marginesie uchwały VI Wszechrosyjskiego Nadzwyczajnego Zjazdu Rad
Inne tytuły: On Strict Observance of the Law in Soviet Russia. A Few Remarks about the Resolution of the Extraordinary VI All-Russia Congress of Soviets
Autorzy: Stawarska-Rippel, Anna
Słowa kluczowe: Soviet law
socialist legality
state control
system of people’s control commissions
prosecutor general supervision
prawo radzieckie
praworządność socjalistyczna
kontrola państwowa
system ludowych komisji kontrolnych
prokuratorski nadzór ogólny
Data wydania: 2015
Data dodania: 19-maj-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 14, Z. 2, 2015, s. 269-279
Abstrakt: This article is an introduction to the primary source document – The resolution of the Extraordinary VI All-Russia Congress of Soviets On strict observance of the law. My comments about this resolution relate in particular to understanding the development of the socialist legality in Soviet Russia and other aspects, which are related to attainment of total power by the Bolsheviks. I have paid particular attention to the system of People’s Control Commissions, state control and its evolution from the October Revolution to the establishment of the prosecutor’s supervision.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski
E-mail: anna.stawarska-rippel@us.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4101
DOI: 10.15290/mhi.2015.14.02.15
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, tom XIV, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI-14-2_Stawarska-Rippel.pdf153,07 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.