REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4098
Tytuł: Suplement do chronologii zgromadzeń stanowych Księstwa Głogowskiego (1257–1786)
Inne tytuły: Supplement to the Chronology of the Estate’s Assemblies of the Duchy of Głogów (1257–1786)
Autorzy: Ptak, Marian J.
Słowa kluczowe: Silesia
Duchy of Głogów
estates
estate’s assemblies
Śląsk
Księstwo Głogowskie
stany
zgromadzenia stanowe
Data wydania: 2015
Data dodania: 17-maj-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 14, Z. 2, 2015, s. 245-257
Abstrakt: The text is a supplement to the chronological presentation of the Estate’s Assemblies of the Duchy of Głogów, prepared in 1991 by the author in his monographic book on this topic. One can prove that the first traces of the Assembly, composed from the chivalry, can be found in the middle of the 13th century. The well developed system of the estate’s assemblies in the Duchy of Głogów was liquidated after the annexion of Silesia by Prussia in 1742. The king of Prussia decided to retain only one of its elements, the so called Weichbildtag, composed of circles (Kreis) of noblemen with only limited competences. The lack of archive documents from this period results in the supplement providing only one reference to Weichbildtag in Głogów in 1786.
Afiliacja: Uniwersytet Wrocławski
E-mail: avis@prawo.uni.wroc.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4098
DOI: 10.15290/mhi.2015.14.02.13
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, tom XIV, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI-14-2_Ptak.pdf132,67 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.