REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4053
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorCiągwa, Józef-
dc.date.accessioned2016-04-28T11:01:14Z-
dc.date.available2016-04-28T11:01:14Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationMiscellanea Historico-Iuridica T. 14, Z. 1, 2015, s. 57-74pl
dc.identifier.issn1732-9132-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4053-
dc.description.abstractThe delimitation of the Polish-Czechoslovakian border on July 28th 1920, carried out under the provisions of the decision of the Conference of Ambassadors, resulted in the inclusion of the nine parishes of the Nedeca deanery, which formerly had been a part of the Spiš diocese in Slovakia, into the Second Polish Republic. In Poland, the deanery was renamed as the Spisz deanery. However, despite the revision of the political border between Poland and Czechoslovakia, until February 10th 1925 – when the concordat between the Holy See and the Second Polish Republic was signed, following which, on October 28th of the same year the Vixdum Poloniae Unitas bull was issued by Pius XI – the Slovak priests still remained within the jurisdiction of Ján Vojtaššák, the bishop of the Spiš diocese. The formal inclusion of the Spisz deanery to the Cracow archidiocese had been effected on the basis of the provisions of the bull. In consequence of the inclusion, the jurisdiction over the Spisz deanery was transferred to the Archbishop of Cracow, Adam S. Sapieha. The change notwithstanding, eleven Slovak priests remained in their parishes where the shift of the political borders found them. Six of them continued working there until the end of their lives, while four remained in the now Polish territory until their repatriation to Slovakia. In 1928, the eleventh priest, František Urvay, was reassigned to the parish of Bukowina-Podszkle in the region of Orawa. The parishes, either orphaned by or vacated by the Slovak priests, would be assigned new parish-priests, whom Adam S. Sapieha would recruit from among the Polish clergy. In August 1939, the Spisz deanery would only have one Slovak clergyman, a Trybsz-born priest, František Móš.pl
dc.language.isootherpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectSlovak priestspl
dc.subjectSpiš Diocesepl
dc.subjectCracow Archidiocesepl
dc.subjectNedeca Deanerypl
dc.subjectSpiš Deanerypl
dc.subjectConcordatpl
dc.subjectPapal bull Vixdum Poloniae Unitaspl
dc.subjectEcclesiastical Jurisdictionpl
dc.subjectSecond Republicpl
dc.subjectsłowaccy księżapl
dc.subjectdiecezja spiskapl
dc.subjectarchidiecezja krakowskapl
dc.subjectdekanat niedzickipl
dc.subjectdekanat spiskipl
dc.subjectkonkordatpl
dc.subjectpapieska bulla Vixdum Poloniae Unitaspl
dc.subjectjurysdykcja kościelnapl
dc.subjectII Rzeczpospolitapl
dc.titleSlovenskí kňazi v Krakovskej Arcidiecéze v rokoch 1920–1939pl
dc.title.alternativeSlovak Priests in the Cracow Archidiocese (1920–1939)pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/mhi.2015.14.01.04-
dc.description.Emailjozef.ciagwa@us.edu.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet Śląskipl
dc.description.referencesAkta parafialne (APA 79 (Jurgów); APA 187/II (Łapsze Wyżne); APA 211 (Niedzica). (Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie).pl
dc.description.referencesDiecezánsky obežník biskupstva spišškého. R. 1921, 1922, 1927, 1937, 1944.pl
dc.description.referencesElenchus venerabili cleri archidioceseos Cracoviensis. Sedi Apostolicae immediate subjectae pro Anno Domini 1922. Cracoviae 1922. (a všetky ročníky prameňa do roku 1939, s výnimkou roku 1932, ked' Elenchus nebol vydaný).pl
dc.description.referencesKonkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Rzymie dn. 10 lutego 1925 r. (Dz.U.R.P. Nr 72, poz. 501).pl
dc.description.referencesNotificationes e Curia Principis Metropolitae Cracoviensis. A.D. 1925, Nr. IV.–V.; A.D. 1926, Nr. I.–II. (B.m.d.w.).pl
dc.description.referencesOsobné spisy kňazov krakovskej diecézy: Pers. A 892 (Stanisław Kudelski); Pers. A 1328 (Jan Tobolak). (Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie).pl
dc.description.referencesPamiętnik budowy kościoła parafialnego w Jurgowie. (Archiwum Urzędu Parafialnego w Jurgowie).pl
dc.description.referencesPápežská bula Vixdum Poloniae Unitas, (z 25. októbra 1925). In: Notificationes e Curia Principis Metropolitae Cracoviensis. A.D. 1926, Nr. I.–II., s. 1–4.pl
dc.description.referencesProtocollum status personalis sacerdotum Dioecesis Scepusiensis ab Anno 1848. Vol. I, II. (Archív biskupského úradu v Spišškej Kapitule).pl
dc.description.referencesProtokół czynności Konsystorza Książęco – Biskupiego Diecezji Krakowskiej w Krakowie w roku 1925; 1927. (Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie).pl
dc.description.referencesSchematismus Almae Dioecesis Scepusiensis pro Anno a Christo nato 1838. Leutschoviae; bez vročenia. (Navyše Schematismy z rokov: 1920, 1940).pl
dc.description.referencesSpisz i Orawa w diecezji Krakowskiej 1919–1929. Archívna jednotka bez signatúry. (Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie).pl
dc.description.referencesJ. Ciągwa: Stan prawny na Spiszu i Orawie w latach międzywojennych. W: Studia Iuridica Silesiana. T. 11. Pod redakcją A. Lityńskiego. Katowice 1986.pl
dc.description.referencesJ. Ciągwa: Kościół Krakowski a prawa językowe mniejszości słowackiej na Spiszu w latach 1920–2005. In: Cuius regio, eius religio? II. Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006. Lublin 2008.pl
dc.description.referencesJ. Ciągwa – M. Majeríková-Molitoris: Slovenský kňaz z Tribša. In: Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. Levoča 2011.pl
dc.description.referencesLexikón kňazských osobností Slovenska. Bratislava 2000.pl
dc.description.referencesF. Móš: Roky 1918–1939 na severnom Spiši. Bratislava 1944.pl
dc.description.referencesA. Sikora: Roku Pańskiego 1947. In: Pamiętnik budowy kościoła parafialnego w Jurgowie. (Archiwum Urzędu Parafialnego w Jurgowie).pl
dc.description.referencesE. Wileńska: Jurysdykcja. In: Encyklopedia Katolicka. Tom VIII: Język – Kino. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin 2000.pl
dc.description.referencesJ. Wiślicki: Konkordat. Studium prawne. Lublin 1926.pl
dc.description.referencesB. Zubert: Inkardynacja – Ekskardynacja. In: Encyklopedia Katolicka. Tom VII: Ignoratio elenchi – Jędrzejów. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin 1997.pl
dc.description.referencesP. Zubko, M. Švárný: Spišškí biskupi. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie 1996.pl
dc.description.pages57-74pl
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, tom XIV, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI-14-1_Ciagwa.pdf190,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.