REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4048
Tytuł: Sprawozdanie z II seminarium z cyklu „Biblioteka Nowa”: „Nowe koncepcje – nowe biblioteki. Praktyczne przykłady z czterech krajów europejskich”
Inne tytuły: Report on the 2nd Convention of the "New Library" series: „New ideas - new libraries. Practical examples from four European countries"
Autorzy: Kępko, Joanna
Witkowska, Ewa
Słowa kluczowe: sprawozdanie
biblioteki publiczne
biblioteki publiczne - Europa
biblioteki publiczne - działalność
biblioteki publiczne - architektura
biblioteki publiczne - usługi
biblioteki publiczne - współpraca ze środowiskiem lokalnym
biblioteki publiczne - misja
report
public libraries
public libraries - Europe
public libraries - activity
public libraries - architecture
public libraries - services
public libraries - cooperation with local environment
public libraries - mission
Data wydania: 2015
Data dodania: 19-kwi-2016
Abstrakt: II seminarium z cyklu „Biblioteka Nowa”, organizowanego przez Instytut Książki, poświęcono ukazaniu w praktyce, jak ogólnokrajowe koncepcje rozwoju bibliotek wpływają na działalność konkretnych placówek na przykładzie wybranych instytucji z czterech krajów europejskich: Niemiec, Danii, Finlandii i Holandii. Prelegentki opowiadały słuchaczom o misji swoich bibliotek, priorytetach działania, sposobach reagowania na zmiany wynikające z nowych potrzeb społecznych i usługach oferowanych użytkownikom, a także o planach na przyszłość. Pokazywały również, jak w działalność ich placówek włączają się lokalni partnerzy oraz jak do sprostania nowym zadaniom przygotowują się bibliotekarze.
The 2nd Convention of the "New Library" series, organized by the Book Institute, aimed to show in practice how national strategies of library development affect activities of particular libraries, using the example of selected institutions from four European countries: Germany, Denmark, Finland and the Netherlands. The speakers told the audience about the mission of their libraries, priority actions, ways of reacting to changes emerging from the new social needs, and services offered to users, as well as future plans. They also showed how local partners become involved in their institutions' activities and how librarians prepare to cope with new tasks.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4048
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Sprawozdania / Raporty (Bib)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sprawozdanie z II seminarium z cyklu.pdf265,91 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons