REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3933
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorJasiński, Karol-
dc.date.accessioned2016-03-01T12:32:27Z-
dc.date.available2016-03-01T12:32:27Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationIdea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 27, 2015, s. 267-290pl
dc.identifier.issn0860-4487-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3933-
dc.description.abstractThe purpose of this paper is the presentation of conservatism as a stream of life and socio-political reflection. J. de Maistre, E. Burke, A. de Tocqueville, M.J. Oakesshott, R. Kirk and R. Scruton belong to the most important theorists of conservatism, while M. Thatcher, R. Reagan and P. Buchanan to the most important politicians. Conservatism is not a uniform trend. There are, for example, many substantial differences between its American and European versions, but they have some ideas in common. The author presents and describes nine essential ideas: maintenance, transcendent moral order, religion, sustainability, tradition, community, inequality, human imperfection and private property.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectconservatismpl
dc.subjectpolitical reflectionpl
dc.subjectcommunitypl
dc.subjectequalitypl
dc.subjectprivate propertypl
dc.subjectkonserwatyzmpl
dc.subjectrefleksja politycznapl
dc.subjectwspólnotapl
dc.subjectrównośćpl
dc.subjectwłasność prywatnapl
dc.titleGłówne idee konserwatyzmupl
dc.title.alternativeThe main ideas of conservatismpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/idea.2015.27.15-
dc.description.Emailkaroljasinski@op.plpl
dc.description.BiographicalnoteKarol Jasiński – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniepl
dc.description.AffiliationWydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepl
dc.description.referencesBartyzel J., Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku, Toruń 2002.pl
dc.description.referencesBartyzel J., W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji, Lublin 2004.pl
dc.description.referencesBurke E., Reflections on the Revolution in France, London 1790.pl
dc.description.referencesBurke E., Selected Letters of Edmund Burke, Chicago 1984.pl
dc.description.referencesBurke E., The Works of the Right Honourable Edmund Burke, t. 3, London 1906.pl
dc.description.referencesBurke E., The Works and Correspondence of the Right Honourable Edmund Burke, t. 2, London 1852.pl
dc.description.referencesChodakiewicz M.J., Ciemnogród? O prawicy i lewicy, Warszawa 1996.pl
dc.description.referencesGawin D., Granice demokracji liberalnej. Szkice z filozofii politycznej i historii idei, Kraków 2007.pl
dc.description.referencesGray J., Liberalizm, przeł. R. Dziubecka, Kraków 1994.pl
dc.description.referencesKirk R., America’s British Culture, New Brunswick 2005.pl
dc.description.referencesKirk R., The American Cause, San Francisco 1975.pl
dc.description.referencesKirk R., The Conservative Mind. From Burke to Eliot, Washington 2001.pl
dc.description.referencesKirk R., Decadence and Renewal in the Higher Learning. An Episodic History of American University and College Since 1953, South Bend 1978.pl
dc.description.referencesKirk R., The Intelligent Woman’s Guide to Conservatism, New York 1957.pl
dc.description.referencesKirk R., The Intemperate Professor and Other Cultural Splenetics, Peru 1988.pl
dc.description.referencesKirk R., John Randolph of Roanoke. A Study in American Politics with Selected Speeches and Letters, Springville 1978.pl
dc.description.referencesKirk R., Przyszłość konserwatyzmu, przeł. B. Walczyna, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesKrasnodębski Z., Upadek idei postępu, Warszawa 1991.pl
dc.description.referencesKról M., Ład utajony, Kraków 1983.pl
dc.description.referencesLegutko R., Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte, Kraków 1994.pl
dc.description.referencesLegutko R., Traktat o wolności, Gdańsk 2007.pl
dc.description.referencesOsiatyński W., Współczesny konserwatyzm i liberalizm amerykański, Warszawa 1984.pl
dc.description.referencesReichley J., Conservatives in an Age of Change. The Nixon and Ford Administrations, Washington 1981.pl
dc.description.referencesReynolds H.D., How to Save the U.S.A., New York 2009.pl
dc.description.referencesSzacki J., Liberalizm po komunizmie, Kraków 1994.pl
dc.description.referencesSzlachta B., Faktyczność. Normatywność. Wielokulturowość. Szkice filozoficzno-polityczne, Kraków 2012.pl
dc.description.referencesSzlachta B., Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce, Kraków–Warszawa 1998.pl
dc.description.referencesSzlachta B., Szkice o konserwatyzmie, Kraków 2008.pl
dc.description.referencesDe Tocqueville A., O demokracji w Ameryce, przeł. B. Janicka, M. Król, t. 1–2, Kraków 1996.pl
dc.description.referencesZięba A., Współczesny konserwatyzm brytyjski, Warszawa 1990.pl
dc.description.pages267-290pl
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2015, XXVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
idea27_K.Jasinski.pdf271,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.