REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3870
Tytuł: Modern Moroccan Arabic Poetry: Its Beginnings and Development
Inne tytuły: Współczesna arabskojęzyczna poezja marokańska: narodziny i ewolucja
Современная марокканская арабоязычная поэзия: становление и эволюция
Autorzy: Rybalkin, Sergii
Słowa kluczowe: Алжир
Магриб
Марокко
Машрик
касыда
Algieria
Maghreb
Mashriq
Maroko
kasyda
Data wydania: 2015
Data dodania: 22-lut-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), edited by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015, s. 303-320.
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;14
Studia Tatarskie;4
Abstrakt: В статье описывается история становления марокканской арабоязычной поэзии с конца XIX века до наших дней. На основании анализа отрывков из творчества наиболее знаковых авторов этого периода обосновывается утверждение, что в процессе развития современной марокканской поэзии на арабском языке важную роль сыграли поэты Машрика, прежде всего представители египетской школы Возрождения, школ Дивана и Аполлон; а также события социально-политического характера, что обусловило выбор авторами тем и сюжетов для своих стихов.
Artykuł opisuje historię formowania się arabskojęzycznej poezji marokańskiej od końca XIX w. do czasów obecnych. Na podstawie analizy fragmentów twórczości najbardziej charakterystycznych autorów tego okresu przekonujemy się, że w procesie rozwoju współczesnej marokańskiej poezji, pisanej w języku arabskim, ważną rolę odegrali poeci Mashriqa, przede wszystkim przedstawiciele szkoły egipskiego odrodzenia, szkoły Diwana i Apolla, a także wydarzenia o charakterze społeczno-politycznym, które uwarunkowały określony wybór tematów i motywów poszczególnych utworów.
Afiliacja: Sergii RYBALKIN (Сергей Валериевич РЫБАЛКИН) - Department of Middle East Studies, Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kiev, Ukraine)
Nota biograficzna: RYBALKIN Sergii (РЫБАЛКИН Сергей Валериевич) Doktorant w Katedrze Studiów Bliskowschodnich, Instytut Filologiczny, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Kijów, Ukraina) ● Ph.D. student, Department of Middle East Studies, Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kiev, Ukraine) ● Аспирант кафедры Ближнего Востока, Институт филологии, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (г. Киев, Украина)
E-mail: rybalkindi@gmail.com
Sponsorzy: Książka została przygotowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3870
ISBN: 978-83-64081-24-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)", 14-15 listopada 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
17 rybalkin_sergii.pdf572,94 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.