REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3868
Tytuł: Sprawozdanie z działalności Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2014/2015
Autorzy: Jakoniuk, Leszek M
Data wydania: 2015
Data dodania: 22-lut-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 14/2, 2015, s. 151-156
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ks. mgr lic. LESZEK M. JAKONIUK – absolwent Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2002-2005 odbył w Instytucie Katolickim w Paryżu specjalistyczne studia w dziedzinie katechetyki (pedagogie de la foi) uwieńczone dyplomem DSET (Diplôme Supérieur d’Études Théologiques). W 2010 roku ukończył doktoranckie studia III stopnia na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji. W latach 2010-2014 sekretarz i kapelan Arcybiskupa Metropolity Białostockiego oraz notariusz Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Od 2011 konsultor i sekretarz Rady Katechetycznej Archidiecezji Białostockiej. Od 2014 roku pracownik Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku i sekretarz redakcji Rocznika Teologii Katolickiej. Od 2015 roku sekretarz redakcji Studiów Teologii Dogmatycznej, czasopisma naukowego Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Autor artykułów: Odwołanie się do "tradycji wojskowej innowacją w wychowaniu młodzieży z niepowodzeniami szkolno-społecznymi w dobie kultury postmodernistycznej we Francji" (2007), "Taizé - miejscem krzyżowania się ludzkich dróg. Fenomen spotkań" (2009), "Podmiotowość w kształtowaniu świadomości eklezjalnej. Międzynarodowe Spotkania Młodych w Taizé" (2009), "L’Exultet – La Bonne Nouvelle chantée" (2012) oraz "L’Exultet – une catéchèse vécue" (2013). Współredaktor książek: "Kultura, młodzież, edukacja" (2008) oraz "In eo qui confortat" (2009). Obszary naukowych zainteresowań: eklezjotwórczy charakter liturgii i katechezy, tożsamość eklezjalna w zjednoczonej Europie, podmiotowość w dialogu międzykulturowym i międzywyznaniowym.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3868
DOI: 10.15290/rtk.2015.14.2.10
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2015, tom XIV/2
Sprawozdania / Raporty (KTK)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
2015.2-10.pdf195,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.