REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3855
Tytuł: Identyfikacja i analiza tekstologiczno-filologiczna arabskiej warstwy językowej stron 478-485 Tefsiru z Olity (1723)
Inne tytuły: Identification and textual and philological analysis of the Arabic text on pages 478-485 of the Tefsir of Olita (1723)
Идентификация и текстолого-филологический анализ арабского языкового пласта 478-485 страниц «тефсира из Олиты» (1723 г.)»
Autorzy: Lewicka, Magdalena
Słowa kluczowe: piśmiennictwo Tatarów polsko-litewskich
Tefsir z Olity
Wielkie Księstwo Litewskie
przekład Koranu
kitabistyka
literature of Polish-Lithuanian Tatars
Tefsir of Olita (Alytus)
Grand Duchy of Lithuania
translation of the Quran
kitabistics
рукописи польско-литовских татар
тефсир из Олиты (Алитуса)
Великое княжество Литовское
перевод Корана
китабистика
Data wydania: 2015
Data dodania: 18-lut-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), edited by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015, s. 107-132.
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;14
Studia Tatarskie;4
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest analizie arabskiej warstwy językowej ostatnich stron Tefsiru z Olity (1723), jednego z najstarszych odpisów Tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2 poł. XVI wieku, pierwszego słowiańskiego (polsko/białoruskiego) i trzeciego – po tłumaczeniu łacińskim i włoskim – przekładu na język europejski dokonanego bezpośrednio z języka arabskiego.
The paper is dedicated to the analysis of the Arabic layer on the last pages of the Tefsir of Olita (1723), one of the oldest copies of the so-called Tefsir of the Tatars of the Grand Duchy of Lithuania, the first Slavic (Polish/Belarusian) and the third, after the Latin and the Italian, translation of the Quran rendered directly from the original text written in Arabic into a European language.
Статья посвящена анализу арабского языкового пласта 478-485 страниц тефсира из Олиты (Алитуса) (1723 г.), одной из самых древних копий тефсира татар Великого княжества Литовского второй половины XVI века, первого славянского (польско-белорусского) и третьего (после латинского и итальянского) перевода на европейский язык, выполненного непосредственно с арабского языка.
Afiliacja: Pracownia Języka i Kultury Arabskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nota biograficzna: LEWICKA Magdalena Doktor nauk humanistycznych, kierownik Pracowni Języka i Kultury Arabskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ● Ph.D. in literary studies, Head of Arabic Language and Culture Center, Faculty of Philology, Nicolaus Copernicus University (Toruń, Poland) ● Доктор гуманитарных наук, заведующая отделом арабского языка и культуры, Филологический факультет, Университет Николая Коперника (г. Торунь, Польша).
E-mail: magdalewicka@umk.pl
Sponsorzy: Książka została przygotowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3855
ISBN: 978-83-64081-24-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)", 14-15 listopada 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
06 lewicka_magdalena.pdf677,87 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)