REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3846
Tytuł: Ekumenizm na Śląsku Cieszyńskim z perspektywy końca XX stulecia i początku XXI wieku
Inne tytuły: Ecumenism in Cieszyn Silesia seen from the perspective of the end of 20th century and the beginning of 21st century
Autorzy: Budniak, Józef
Słowa kluczowe: Cieszyn Silesia
Bielsko-Żywiec diocese
ecumenism
ecumenic initiatives
Roman Catholic Church
Evangelical Church of the Augsburg Confession
Śląsk Cieszyński
diecezja bielsko-żywiecka
ekumenizm
inicjatywy ekumeniczne
Kościół katolicki
Kościół ewangelicko-augsburski
Data wydania: 2015
Data dodania: 18-lut-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 14/2, 2015, s. 5-30
Abstrakt: Over the years from 16th century up to our times, Protestants, Catholics and Jews lived peacefully together in the region of Cieszyn Silesia. At the beginning of the third millenium one can follow the words of the Swiss Reformed theologian, Karl Barth, that “although we believe otherwise, we don’t belive in another God”. According the the words everybody’s religion and values must be respected. Cieszyn Sliesia has always been associated with everything what is Christian. For centuries it has been the cradle of faith and the love for God. Cieszyn, as the capital of the region, is a town in which ecumenism – not the theological, but the everyday, practical one – makes sense of people’s lives. Due to historical conditions, this land was rich in clergy and lay people for whom the welfare of other human beings, help for those in need, the social, economical and intellectual developement of the capital town were matters of overriding importance. Today – tradition, history, cultural and intellectual heritage connected with this town speak clearly to everybody. The inhabitants of this land value in a really special way the great gift of unity which was given to them in the spirit of God’s love. No social or cultural activity is impossible here thanks to the true engagement of Catholics and Protestants who are motivated by the idea of developement of this magic place. In Cieszyn Silesia, where “ecumenism is the matter of social life”, the ecumenical awarness is more and more promoted. It can easily be said that the region, in terms of its ecumenical activity in all its dimensions (spiritual, intellectual, pastoral and practical), could be a guiding light for Europe.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nota biograficzna: ks. prof. dr hab. JÓZEF BUDNIAK – urodzony w Cieszynie; kapłan diecezji bielsko-żywieckiej; pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego; kapelan Jego Świątobliwości (prałat); diecezjalny referent do spraw ekumenizmu w diecezji bielsko-żywieckiej; były prezydent Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej; były przewodniczący Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach; przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów. Członek Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Ewangelicko-Augsburską przy Konferencji Episkopatu Polski. Autor i redaktor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu teologii ekumenicznej i historii Kościoła w tym: "Jan Sarkander. Patron jednoczącej się Europy" , Bytom – Cieszyn 1995; "XXVIII Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny w Cieszynie. Ora et labora", Cieszyn – Bytom 1996; "200 lat kościoła w Brennej", Brenna–Bytom 1996; "Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego. Studium historyczno-pastoralne", Katowice 2002; "Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylo-metodiańska jako paradygmat procesu pojednania Kościołów, kultur i narodów", Katowice 2009. Działalność naukowa koncentruje się na zagadnieniach związanych z teologią ekumenizmu i historią Kościoła. W jej ramach można wyróżnić trzy zasadnicze nurty obejmujące: prace poświęcone teologii ekumenicznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wyznaniowej na terenie Śląska Cieszyńskiego, szeroko pojętej jedności chrześcijan „jedności w różnorodności” na kontynencie europejskim z uwzględnieniem duchowej misji Kościoła oraz prace z zakresu hagiografii.
Sponsorzy: Temat ten jest realizacją projektu badawczego (grant) nr: UMO-2014/13/B/ HS5/01482.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3846
DOI: 10.15290/rtk.2015.14.2.01
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2015, tom XIV/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
2015.2-1.pdf323,81 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.