REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3822
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorCzerwiński, Grzegorz-
dc.contributor.authorKonopacki, Artur-
dc.date.accessioned2016-02-10T12:07:07Z-
dc.date.available2016-02-10T12:07:07Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationEstetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), edited by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015, s. 13-29pl
dc.identifier.isbn978-83-64081-24-8-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3822-
dc.descriptionWstęp książki / Preface of the book / Введениеpl
dc.description.sponsorshipKsiążka została przygotowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.pl
dc.description.sponsorshipWydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.pl
dc.language.isorupl
dc.language.isoplpl
dc.language.isoenpl
dc.publisherAlter Studiopl
dc.relation.ispartofseriesColloquia Orientalia Bialostocensia;14-
dc.relation.ispartofseriesStudia Tatarskie;4pl
dc.titleTatarskie spotkanie naukowe w Białymstoku i Sokółce. Wprowadzeniepl
dc.title.alternativeTatar scientific meeting in Białystok and Sokółka. Introductionpl
dc.title.alternativeНаучная встреча, посвященная проблемам татар, состоялась в Белостоке и Соколке. Введениеpl
dc.typeOtherpl
dc.description.EmailGrzegorz Czerwiński: g.czerwinski@hotmail.compl
dc.description.BiographicalnoteGrzegorz Czerwiński (ur. 1978) Literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Gdański, 2007), autor książek: Po rozpadzie świata. O przestrzeni artystycznej w prozie Włodzimierza Odojewskiego (Gdańsk 2011) oraz Sprawozdania z podróży muftiego Jakuba Szynkiewicza. Źródła. Omówienie. Interpretacja (Białystok 2013). Po uzyskaniu stopnia doktora pracował jako postdoctoral researcher na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii (Universiteit Gent). Obecnie związany z Uniwersytetem w Białymstoku. Kierownik projektu badawczego NCN „Literatura polsko-tatarska po 1918 roku”. Publikował w czasopismach: „Russian Literature”, „Zeitschrift für Slavische Philologie”, „Pamiętnik Literacki”, „Rocznik Komparatystyczny”, „Ruch Literacki”, „Wiek XIX”, „Slavica Bruxellensia” i „Slavia Orientalis”. Przygotował ponadto do druku edycję pism literackich Stanisława Kryczyńskiego pod tytułem Wspomnienia. Utwory poetyckie. Eseje (Białystok 2014) oraz zbiór Podróże do serca islamu. Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów (Białystok 2014). Współredaktor tomu Żeromski. Piękno i wolność (Białystok-Rapperswil 2014–2015).pl
dc.description.BiographicalnoteArtur Konopacki (ur. 1975) Historyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Wychowania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, autor książki Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XIX wieku (Warszawa 2010). Uczestnik „Projektu filologiczno-historycznego opracowania oraz krytycznego wydania tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego (pierwszego przekładu Koranu na język słowiański)” (grant NPRH). Wydał edycję krytyczną książki Piotra Czyżewskiego pod tytułem Alfurkan tatarski prawdziwy na czterdzieści części rozdzielony (Białystok 2013). Organizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ku nowym kierunkom. O potrzebie interdyscyplinarnego ujęcia badawczego kultury, tradycji i historii społeczności tatarskiej” (Białystok 2015).pl
dc.description.AffiliationGrzegorz CZERWIŃSKI - Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.AffiliationArtur KONOPACKI - Katedra Historii Wychowania, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.pages13-29pl
Występuje w kolekcji(ach):Materiały dydaktyczne (WHiSM)
Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)", 14-15 listopada 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
01 czerwinski_konopacki.pdf946,71 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.