REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3756
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorGrzybowski, Przemysław Paweł-
dc.date.accessioned2016-01-27T12:05:35Z-
dc.date.available2016-01-27T12:05:35Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationParezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2(4), s. 66-76pl
dc.identifier.issn2353-7914-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3756-
dc.description.abstractArtykuł zawiera charakterystykę sylwetki oraz wybór wypowiedzi Patcha Adamsa (światowej sławy lekarza, wychowawcy i filantropa), dotyczących współczesnych problemów społecznych, m.in. nierówności w dostępie do dóbr, opieki medycznej i edukacji; oddziaływania telewizji na widzów; relacji personelu medycznego z pacjentami. W wypowiedziach tych Patch jawi się jako kontrowersyjny, aktywny działacz społeczny, opierający się na idei rewolucji miłości i filozofii miłości, drogą do których ma być edukacja.pl
dc.description.abstractThe article contains the characteristics of the figure and the choice of utterances of Patch Adams (world-renowned physician, educator and philanthropist) on contemporary social problems, including inequalities in access to goods, medical care and education; the impact of television on viewers; medical personnel relationships with patients. In his statements, Patch is seen as controversial, social activist, whose views are based on the idea of revolution of love and philosophy of love, the way to which should be education.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectnierówności społecznepl
dc.subjectmiłośćpl
dc.subjectśmiechpl
dc.subjectmedycynapl
dc.subjectedukacjapl
dc.subjectsocial inequalitiespl
dc.subjectlovepl
dc.subjectlaughpl
dc.subjectmedicinepl
dc.subjecteducationpl
dc.titlePatch Adams. Od poczucia nierówności po rewolucję miłości w medycynie i edukacjipl
dc.title.alternativePatch Adams. From a sense of inequality till the revolution of love in medicine and educationpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/parezja.2015.04.05-
dc.description.Emaillsmp@ukw.edu.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczypl
dc.description.referencesAdams P., Mylander M., Gesundheit! Bringing good health to You, the medical system, and society trough physician service, complementary therapies, humor, and joy, Healing Arts Press, Rochester 1998.pl
dc.description.referencesAdams P., House calls. How we can all heal the world. One visit at a time, Robert D. Reed Publishers, San Francisco 2004.pl
dc.description.referencesCousins N., Anatomy of an illness (as perceived by the patient), „New England Journal of Medicine” 1976, nr 26.pl
dc.description.referencesCousins N., Comment je me suis soigné par le rire, Payot & Rivages, Paris 2010.pl
dc.description.referencesCousins N., La volonté de guérir, Seuil – Opera Mundi, Paris 1980.pl
dc.description.referencesGrzybowski P. P., Doktor klaun! Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa, Impuls, Kraków 2 01212.pl
dc.description.referencesHammershlag C., Silverman H. D., Healing ceremonies. Creating personal rituals for spiritual, emotional, physical & mental health, Perigee Books – Berkley Publishing Group, New York 1997.pl
dc.description.referencesHammershlag C., The dancing healers. Doctor’s journey of healing with native Americans, HarperOne, New York 1989.pl
dc.description.referencesHammershlag C., The Theft of the Spirit. A Journey to Spiritual Healing, Turtle Island Press, New York 1998.pl
dc.description.referencesMoody R., Guérissez par le rire, Robert Laffont, Paris 1980.pl
dc.description.referencesSetness P. A., Lessons in humanity from corporate America and Patch Adams. If patients perceive it, they believe it, JTE Multimedia, Berwyn 2011.pl
dc.description.referencesClownin’ Kabul, E. Balestrieri, S. Moser (reż.), Tele+ 2002.pl
dc.description.referencesPatch Adams, T. Shadyac (reż.), Universal 1998.pl
dc.description.pages66-76pl
dc.description.issue2(4)-
dc.description.firstpage66-
dc.description.lastpage76-
dc.identifier.citation2Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PANpl
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons