REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3755
Tytuł: Propozycje projektowania zmian w stereotypowym postrzeganiu Romów w Polsce XXI wieku na przykładzie działalności Fundacji Integracji Społecznej PROM
Inne tytuły: Suggestions for designing changes in stereotypical perception of Romain the 21st century Poland – exemplified by the activity of the Foundation for Social Integration PROM
Autorzy: Kwadrans, Łukasz
Słowa kluczowe: Romowie
stereotypy
nietolerancja
nierówność
kampania społeczna
edukacja międzykulturowa
Roma
stereotypes
intolerance
inequality
social campaign
intercultural education
Data wydania: 2015
Data dodania: 27-sty-2016
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2(4), s. 49-65
Abstrakt: W tekście autor wskazuje na przyczyny stereotypowego postrzegania Romów, konsekwencje takich postaw, a także proponuje możliwości aktywnego przeciwdziałania i zmiany obecnej sytuacji. Dokonuje analizy wybranych pojęć związanych z odmiennością kulturową. Prezentuje przykłady stereotypów, przyczyny braku akceptacji, społeczną sytuację Romów. Jako propozycję zmian w stereotypowym postrzeganiu Romów w Polsce wskazuje na działania Fundacji Integracji Społecznej PROM. Opisuje projekt kampanii społecznej realizowany przez tę organizację, a także wyniki badań ewaluacyjnych po zakończeniu jego części.
The author of this text presents the causes of stereotyping the Roma, the consequences of such attitudes, and suggests possibilities for active counteraction and changing the current situation. He analyzes the chosen concepts of cultural difference. He presents examples of stereotypes, the reasons for non-acceptance, the social situation of the Roma. He indicates the activities of the Foundation for Social Integration PROM as the proposal for change. He describes the project of social campaign carried out by this organization and the results of the evaluation at the end of its part.
Afiliacja: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski w Katowicach
E-mail: lukaszkwadrans@poczta.fm
URI: http://hdl.handle.net/11320/3755
DOI: 10.15290/parezja.2015.04.04
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons