REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3751
Tytuł: Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania
Redaktor(rzy): Uszyńska-Jarmoc, Janina
Bilewicz, Małgorzata
Słowa kluczowe: kompetencje kluczowe
rozwijanie kompetencji kluczowych
przemiany cywilizacyjne i kulturowe
edukacja dzieci i młodzieży
nauczyciele klas I-III
Data wydania: 2015
Data dodania: 22-sty-2016
Wydawca: Wydawnictwo Akademickie „Żak"
Abstrakt: Termin „kompetencje” od lat funkcjonuje w języku potocznym i naukowym, w kilku dyscyplinach naukowych, m.in. psychologii, pedagogice, socjologii, prawie. Jako kategoria pedagogiczna od kilkunastu lat stała się przedmiotem rozważań teoretycznych, badań naukowych i propozycji metodycznych także w pedagogice wczesnej edukacji. Różnorodność definicji, wielość podejść i interpretacji pojęcia „kompetencje” wpływa na szeroki zakres znaczeniowy terminu „kompetencje kluczowe”, który w ostatnich latach dołączył w edukacji do terminów podstawowych. Książka składa się z trzech części. W pierwszej, mającej charakter teoretyczny i metodologiczny wprowadzenia do prezentowanych badań, przedstawiono najbardziej ogólną perspektywę refleksji nad edukacyjnymi problemami badania i rozwijania kompetencji dzieci, młodzieży i dorosłych. W tej części wprowadzono czytelnika w teoretyczną i metodologiczną złożoność problematyki badań kompetencji kluczowych. Przedmiotem analiz części drugiej są wyniki badań wynikających z przyjęcia podejścia ilościowego. Opisywane badania dotyczą osób w różnym wieku, obejmują różne kompetencje kluczowe, prezentują autorskie narzędzia badań. W części trzeciej zgrupowane są teksty prezentujące wyniki badań jakościowych. Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców, nauczycieli akademickich i studentów, kandydatów na nauczycieli, a także czynnych zawodowo nauczycieli w klasach I-III oraz nauczycieli różnych przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ponadto rodziców oraz wszystkich dorosłych, którzy pragną wpływać na kształt edukacji i zmieniać ją na miarę wyzwań XXI wieku
Sponsorzy: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych
URI: http://hdl.handle.net/11320/3751
ISBN: 978-83-62015-92-4
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kompetencje_kluczowe_Teoria.pdf4,44 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons