REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/362
Tytuł: Belarus – a land of multiculturalism?
Inne tytuły: Białoruś – kraina wielokulturowości?
Autorzy: Titarenko, Larissa
Słowa kluczowe: multiculturalism
legacy
history
Belarus
Vilnius
wielokulturowość
dziedzictwo
historia
Białoruś
Wilno
Data wydania: 2011
Data dodania: 10-sty-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. XVIII, 2011, s. 180-197
Abstrakt: Taking the Republic of Belarus and its capital city, Minsk, as a case study of multiculturalism in the eastern EU borderland, the article presents the historical roots of the multicultural quality of Belarusian society (the complexity of ethnic composition of the population, its religious plurality, and bilingualism). The Soviet period (the Marxist ideology of proletarian internationalism) supported Belarusian multiculturalism on the normative level. In the post-Soviet times the Republic of Belarus has kept this historical heritage (within the limits imposed by the political regime). Currently, neighboring the EU on the East, Belarus can (under certain conditions) further develop its multicultural features and become a peaceful multicultural “bridge” between the East and the West.
Biorąc Republikę Białoruś i jej stolicę, Mińsk, jako studium przypadku wielokulturowości we wschodniej UE pogranicza, artykuł pokaże historyczne korzenie wielokulturowego charakteru Białorusinów (złożoność składu etnicznego ludności, jej religijny pluralizm i dwujęzyczność). Okres sowiecki (marksistowskiej ideologii proletariackiego internacjonalizmu) przyczynił się do wspierania białoruskiej wielokulturowości na poziomie normatywnym. W czasie post-sowieckiej Białorusi przechowywane jest to dziedzictwo historyczne (w granicach ustalonych przez system polityczny). Obecnie, jako wschodnie pogranicze UE, Białoruś może (pod pewnymi warunkami) w dalszym ciągu rozwijać funkcje wielokulturowości i stać się spokojnym „pomostem” między Wschodem i Zachodem.
Afiliacja: Katedra Socjologii Wielokulturowości, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/362
DOI: 10.15290/pss.2011.18.09
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2011, tom XVIII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_18_Titarenko.pdf262,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.