REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3509
Tytuł: Św. Ireneusz z Lyonu i jego argumentacja przeciw gnostykom
Inne tytuły: St. Irenaeus and his arguments against the Gnostics
Autorzy: Kuźma, Andrzej
Słowa kluczowe: St. Irenaeus of Lyons
Gnosticism
fight with Gnosticism
the theory of recapitulation
the apostolicity of the Church
Apostolic Tradition
Św. Ireneusz z Lyonu
gnostycyzm
walka z gnostycyzmem
teoria rekapitulacji
apostolskość Kościoła
Tradycja apostolska
Data wydania: 2015
Data dodania: 16-lis-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 17, 2015, s. 145-151
Abstrakt: This article presents St. Irenaeus and characterizes his literary work. The origins of Gnosticism are discussed and the main leaders of this movement at the turn of the third century are presented. Next, the places in which St. Irenaeus reveals orthodox teaching when combating Gnostic views, which threatened the existence of the Church, are outlined. These points concern anthropology, the theory of recapitulation, and the Tradition and apostolicity of the Church. While exposing the Gnostic’s false teaching, St. Irenaeus bears witness to the true teaching of the Church.
Artykuł przedstawia postać św. Ireneusza i charakteryzuje jego dzieła literackie. Omówiona została geneza gnostycyzmu i ukazani zostali główni przedstawiciele tego nurtu okresu przełomu II/III w. Następnie zostały przedstawione punkty, w których św. Ireneusz zwalczając poglądy gnostyków jako zagrażające bytowi Kościoła ukazuje prawowierną naukę. Te punkty dotyczą: antropologii, teorii rekapitulacji, tradycji i apostolskości Kościoła. Św. Ireneusz demaskując fałszywe nauczanie gnostyków dał wykład prawdziwej nauki kościelnej.
Afiliacja: Wydział Teologiczny, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska
E-mail: akuzma65@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3509
DOI: 10.15290/elpis.2015.17.19
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2015, T. 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Elpis_2015_17_Kuzma.pdf352,95 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.