REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3501
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSienkiewicz, Edward-
dc.date.accessioned2015-11-13T14:36:05Z-
dc.date.available2015-11-13T14:36:05Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationStudia Teologii Dogmatycznej, T. 1 2015, s. 236-256pl
dc.identifier.issn2449-7452-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3501-
dc.description.abstractModern dispute about the understanding of culture and nature is rich in tradition and dates back to ancient Greek sophists. However, in the modern era we observe a radicalization of positions. This is caused by superficial understanding of both the nature and culture, what matters is the narrow empiricism or extreme idealism. In addition, there is the absence of a human problem in this dispute, which is supported by anthropology practiced today within the framework of specialized and narrow detailed disciplines without the possibility of synthesis. An off er to solve this dispute, having sometimes the nature of the conflict, is a subjective nature of culture, allowing to reconcile man’s relationship with nature and everything that cannot be brought only to this dimension. The best evidence of this solution proves to be a Christian personalism, which does not overlook any of the essential dimensions of human existence. Besides the complex structure of the human being - what best describes the concept of a person – it applies both to the material and the spiritual world, providing thus a foundation in resolving the dispute over the understanding of culture and human nature. The ultimate criterion remains the event of the Incarnation, which is appropriate to claim an objective criterion of reality - “I am the truth” (Jn 14,6), shedding light on the human understanding; his secret and mystery. The value of culture is evaluated from the point of view of the objective truth, which also remains a key reference within the meaning of nature and its relationship to human activity.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectnaturepl
dc.subjectculturepl
dc.subjecttruthpl
dc.subjectmanpl
dc.subjectpersonpl
dc.subjectmysterypl
dc.subjectnaturalismpl
dc.subjectidealismpl
dc.subjectpersonalismpl
dc.subjectanthropocentrismpl
dc.subjectbiological reductionismpl
dc.subjectpost-modernismpl
dc.subjectcivilizationpl
dc.subjectspeciespl
dc.subjectnaturepl
dc.subjectidentitypl
dc.subjectnaturapl
dc.subjectkulturapl
dc.subjectprawdapl
dc.subjectczłowiekpl
dc.subjectosobapl
dc.subjecttajemnicapl
dc.subjectnaturalizmpl
dc.subjectidealizmpl
dc.subjectpersonalizmpl
dc.subjectantropocentryzmpl
dc.subjectbiologiczny redukcjonizmpl
dc.subjectpostmodernizmpl
dc.subjectcywilizacjapl
dc.subjectgatunekpl
dc.subjectprzyrodapl
dc.subjecttożsamośćpl
dc.titleByt ludzki w kontekście współczesnego sporu o rozumienie natury i kultury człowiekapl
dc.title.alternativeHuman Existence in the Context of Contemporary Dispute about the Understanding of Human Nature and Culturepl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/std.2015.01.14-
dc.description.BiographicalnoteKs. dr hab. EDWARD SIENKIEWICZ, prof. US – kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Zatrudniony na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej i wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Instytucie Teologicznym w Koszalinie. Autor wielu monografi i i artykułów naukowych.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet Szczecińskipl
dc.description.referencesBartnik Cz. S., Ewangelia a rewolucja, „Chrześcijanin a Współczesność”, 4 (1989).pl
dc.description.referencesBartnik Cz. S., Personalizm, Lublin 1995.pl
dc.description.referencesBartnik Cz. S., Personalizm teologiczny według Kardynała Karola Wojtyly, „Zeszyty Naukowe KUL” 1-3 (1979).pl
dc.description.referencesBednarski J., Enkulturacja, w: Słownik etnologiczny, Z. Staszczak (red.), Warszawa – Poznań 1987.pl
dc.description.referencesBurszta W. J., Antropologia kultury, Poznań 1998.pl
dc.description.referencesDłubacz W., Natura czy naturalizm?, w: Substancja, natura, prawo naturalne, Lublin 2006.pl
dc.description.referencesDupuis J., The Kingdom of God and World Religions, „Journal of Theological Reflection” 51 (1987).pl
dc.description.referencesDupuis J., Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, Brescia 1997.pl
dc.description.referencesDyczewski L., Kultura – aspekt teologiczny, w: Encyklopedia katolicka, t. X, A. Szostek (red.), Lublin 2004.pl
dc.description.referencesFiedrowicz M., Apologie im frühen Christentum. Die Kontroverse um den christlichen Wahrheitsanspruch in der ersten Jahrhunderten, Paderborn 2001.pl
dc.description.referencesGajda J., Antropologia kulturowa, cz. I, w: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Toruń 2003.pl
dc.description.referencesGalarowicz J., Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Kraków 1994.pl
dc.description.referencesGnilka C., Die Methode der Kirchenväter im Umgang mit der antiken Kultur, t. 2, Kultur und Conversion, Basel 1993.pl
dc.description.referencesGnilka C., La conversione della cultura antica vista dai Padri della Chiesa, „Cristianesimo nella storia” II (1990).pl
dc.description.referencesGogacz M., Wokół problemu osoby, Warszawa 1974.pl
dc.description.referencesGrzegorczyk A., Psychiczna osobliwość człowieka, Warszawa 2003.pl
dc.description.referencesHajduk Z., Natura, w: Encyklopedia katolicka, t. XIII, E. Gigilewicz (red.), Lublin 2009pl
dc.description.referencesHall E. T., Poza kulturą, Warszawa 1984.pl
dc.description.referencesHannerz U., Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, tłum. K. Franek, Kraków 1996.pl
dc.description.referencesHarris L., Kosmopolityczne złudzenie, tłum. A. Romaniuk, „Res Publica” 3 (2006).pl
dc.description.referencesHorbowski A., Edukacja kulturalna jako system działań społeczno-wychowawczych, Rzeszów 2000.pl
dc.description.referencesJan Paweł II, Ecclesia in Europa, Rzym 2003.pl
dc.description.referencesJan Paweł II, Europa jutra. Jana Pawła II wizja Europy, A. Sujka (wybór i oprac.), Kraków 2000.pl
dc.description.referencesJan Paweł II, Fides et ratio, Rzym 1998.pl
dc.description.referencesJan Paweł II, Redemptor hominis, Rzym 1979.pl
dc.description.referencesJan Paweł II, Wierzę w Chrystusa Odkupiciela, Warszawa 1991.pl
dc.description.referencesJeżowski K., Stefan Kardynał Wyszyński. Myśl narodowa i państwowa. Człowiek – rodzina – kultura – naród, Kraków 1999.pl
dc.description.referencesKowalczyk S., Kultura a religia, w: Encyklopedia katolicka, t. X, A. Szostek (red.), Lublin 2004.pl
dc.description.referencesKowalczyk S., Kultura – pojęcie, w: Encyklopedia katolicka, t. X, A. Szostek (red.), Lublin 2004.pl
dc.description.referencesKowalski J., Kultura w integralnym rozwoju człowieka w świetle nauczania Jana Pawła II, w: Służyć prawdzie i miłości, J. Kowalski (red.), Częstochowa 1984.pl
dc.description.referencesKozielecki J., Transgresja i kultura, Warszawa 1997.pl
dc.description.referencesLinton R., Kulturowe podstawy osobowości, tłum. A. Jasińska-Kania, Warszawa 2000.pl
dc.description.referencesNikitorowicz J., Globalizacja a kultura jednostki, w: Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej, t. 1, J. Nikitorowicz (red.), Białystok 2001.pl
dc.description.referencesNussbaum M., Patriotism and Cosmopolitanism, „Boston Review” 19/5 (1994).pl
dc.description.referencesOniszczenko W., Genetyczne podstawy ludzkich zachowań. Przegląd badań w populacji polskiej, Gdańsk 2005.pl
dc.description.referencesPieper J., Was heisst Interpretation?, w: J. Pieper, Schriften zum Philosophiebegriff, Hamburg 1995.pl
dc.description.referencesPlaton, Państwo, tłum. W. Witwicki, Kęty 2003.pl
dc.description.referencesPopkin R. H., Stroll A., Filozofia, tłum. J. Karłowski, N. Leśniewski, A. Przyłęcki, Poznań 1994.pl
dc.description.referencesPosern-Zieliński A., Akulturacja, w: Słownik etnologiczny, Z. Staszczak (red.), Warszawa – Poznań 1987.pl
dc.description.referencesPossenti V., Le società liberali al bivio. Lineamenti di filosofia della società. Marietti 1991.pl
dc.description.referencesRatzinger J., Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, tłum. R. Zajączkowski, Kielce 2004.pl
dc.description.referencesReroń T., Kultura, w: Leksykon duchowości katolickiej, M. Chmielewski (red.), Kraków 2002.pl
dc.description.referencesRidley M., Nature via Nurture (Genes, experience and what makes us human, London 2003.pl
dc.description.referencesRogowski R., Wiara a kultura w aspekcie antropologiczno-teologicznym, „Homo Dei” 79 (1980), 3.pl
dc.description.referencesSalamucha A., Natura czy kultura? Wstępna charakterystyka sporu, w: Kultura współczesna a wychowanie człowieka, D. Kubinowski (red.), Lublin 2006.pl
dc.description.referencesSchenker A., L’ Écriture sainte subsiste en plusieurs formes canoniques simultanés, w: Interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Atti del Simposio promosso dalla Congregazione per la dottrina della fede, Città del Vaticano 2001.pl
dc.description.referencesSienkiewicz E., Koncepcja „rewolucji wspólnotowej” w polskiej teologii uczestnictwa, Poznań 2003.pl
dc.description.referencesSinger P., Etyka praktyczna, tłum. A. Sagan, Warszawa 2003.pl
dc.description.referencesSinger P., O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, tłum. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Warszawa 1997.pl
dc.description.referencesSinger P., Wyzwolenie zwierząt, tłum. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Warszawa 2004.pl
dc.description.referencesSkoczyński J., Kultura, w: Słownik społeczny, B. Szlachta (red.), Kraków 2004.pl
dc.description.referencesSobrino J., La fe en Jesucristo. Ensayo desde las victimas, San Salvador 1999.pl
dc.description.referencesSuchodolski B., Kim jest człowiek, Warszawa 1985.pl
dc.description.referencesSzacka B., Słowo wstępne, w: E. O. Wilson, O naturze ludzkiej, Warszawa 1987.pl
dc.description.referencesSzopski M., Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesWaldstein W., Teoria generale del diritto, Roma 2001.pl
dc.description.referencesWilson E. O., Konsiliencja. Jedność wiedzy, Poznań 2002.pl
dc.description.referencesWilson E. O., Socjobiologia, Poznań 2000.pl
dc.description.referencesWohlmuth J., Die Tora spricht die Sprache der Menschen, Paderborn 2002.pl
dc.description.referencesWojnar I., Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000.pl
dc.description.referencesWojtyła K., Problem doświadczenia w etyce, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 3, B. Bejze, (red.), Warszawa 1969.pl
dc.description.referencesWolański N., Uniwersalizm jako podstawa cywilizacji europejskiej. Biologiczne i cywilizacyjne aspekty uniwersalizmu, „Społeczeństwo Otwarte” 5 (1998).pl
dc.description.referencesWosińska W., Oblicza globalizacji, Sopot 2008.pl
dc.description.referencesWoźniak O., Dlaczego niektórzy ludzie odnoszą sukces częściej niż inni?, „Przekrój Nauki” 1 (2008).pl
dc.description.referencesWyszyński S., Duch pracy ludzkiej. Konferencje o pracy, Poznań 1957.pl
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2015, tom 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
STD_1_2015_Sienkiewicz.pdf702,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)