REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3498
Tytuł: Typikarnica w Karies i cerkiew Παναγία Αχειροποίητος w Salonikach – ostatnie miejsca pobytu św. Antoniego Supraskiego
Inne tytuły: Typikarnica in Karies and church Παναγία Αχειροποίητος in Saloniki – the last places of residence of Saint Anton from Suprasl
Autorzy: Mironowicz, Marcin
Słowa kluczowe: Saint Anton from Suprasl
Typikarnica
church Παναγία της Αχειροποιήτου
św. Antoni Supraski
cerkiew Παναγία της Αχειροποιήτου
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-lis-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 17, 2015, s. 103-106
Abstrakt: Around 1510 Saint Anton of Suprasl embarked his pilgrimage to Mount Saint Athos with fervent attrition to sacrifice himself seeking God will remiss his sins committed by him earlier. At beginning he enstrenghted himself spiritually in a hermit called „Typikarnica” founded by Saint Sava Serb’s King in 1200. His martyrdom took place in 14 February 1516 in church which from 1430 was altered by Turks in a mosque.
Około 1510 roku św. Antoni z Supraśla rozpoczął pielgrzymkę na św. Górę Atos, aby prosić Boga o wybaczenie grzechów popełnionych wcześniej. Na początku wzmacniał się duchowo w pustelni zwanej „Typikarnica” założonej przez św. Sawę Serbskiego w 1200 roku. Jego męczeństwo miało miejsce 14 lutego 1516 w cerkwi w Salonikach, która w roku 1430 została zmieniona przez Turków w meczet.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Polska
E-mail: marcin.mironowicz5@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/3498
DOI: 10.15290/elpis.2015.17.13
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Elpis, 2015, T. 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Elpis_2015_17_Mironowicz.M.pdf755,13 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.