REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3497
Tytuł: Особенности воспитания религиозной терпимости у студенческой молодежи в советский период (1917-1992 гг.)
Inne tytuły: Features of education of religious tolerance among students during the Soviet period (1917-1992)
Charakterystyka edukacji tolerancji religijnej studentów w okresie sowieckim (1917-1992)
Autorzy: Сахаров, Василий А.
Сахарова, Людмила Г.
Słowa kluczowe: culture of interconfessional relations
student youth
conception of culture of interconfessional relations upbringing
Russian pedagogic
kultura stosunków międzywyznaniowych
studencka młodzież
koncepcja edukacji kultury stosunków międzywyznaniowych
rosyjska pedagogika
культура межконфессиональных отношений
студенческая молодежь
концепция воспитания культуры межконфессиональных отношений
российская педагогика
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-lis-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 17, 2015, s. 93-102
Abstrakt: The article analyses the problem of religious tolerance upbringing among youth. The search of effective methods of upbringing culture of interconfessional relations among modern student youth determinate the article urgency. The article also analyses concepts of religious tolerance and culture of interconfessional relations and the trends of state policy in this area.
Celem niniejszego artykułu jest analiza problemu edukacji religijnej tolerancji u młodzieży. Aktualność tej kwestii wynika z poszukiwaniem skutecznych metod wychowania, kultury, stosunków międzywyznaniowych u współczesnej młodzieży studenckiej. Analiza pedagogicznej teorii i praktyki pozwala wyjaśnić istotę pojęcia „tolerancja religijna” i „kultura stosunków międzywyznaniowych”, odkryć uniwersalne sposoby realizacji polityki państwa w kwestii wychowania, kultury, stosunków międzywyznaniowych u młodzieży.
Целью данной статьи является анализ проблемы воспитания религиозной терпимости у молодежи. Актуальность изучения данного вопроса обусловлена поиском эффективных методов воспитания культуры межконфессиональных отношений у современной студенческой молодежи. Анализ педагогической теории и практики позволяет уточнить суть понятий «религиозная терпимость» и «культура межконфессиональных отношений», выявить универсальные способы реализации государственной политики по вопросу воспитания культуры межконфессиональных отношений у молодежи.
Afiliacja: Сахаров Василий А. - Кафедра Философии, Социологии и Психологии Вятский Государственный Университет, Россия
Сахарова Людмила Г. - Кафедра Социальных Наук, Кировской Государственной Медицинской Академии, Россия
E-mail: Сахаров Василий А.: vas701@rambler.ru
Сахарова Людмила Г.: vas701@rambler.ru
URI: http://hdl.handle.net/11320/3497
DOI: 10.15290/elpis.2015.17.12
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2015, T. 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Elpis_2015_17_Sacharow_Sacharowa.pdf353,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.