REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/346
Tytuł: Znaczenie tradycji etosu szlacheckiego w poczuciu tożsamości grupowej i narodowej na dawnych pograniczach Rzeczypospolitej
Inne tytuły: The significance of the nobility ethos in the sense of group and national identity on the former borderlands of the Republic of Poland
Autorzy: Kotowicz‑Borowy, Irena
Słowa kluczowe: the ethos of a knight
the ethos of nobility
Minor Nobility
group identity
national identity
etos rycerski
etos szlachecki
drobna szlachta
tożsamość grupowa
tożsamość narodowa
Data wydania: 2012
Data dodania: 30-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. XIX, 2012, s. 33-59
Abstrakt: The Minor Nobility is territorial collectivity. As a group, it preserves the characteristics of long duration. Many of them belong to the canon of national culture. Political reality caused that the descendants of the Minor Nobility families live today (except Poland), especially in such countries as: Lithuania, Belarus, Ukraine, Moldova. Characteristic for this group is the phenomenon of changes in national identity, which is associated with the type of represented attitudes (ambiguity, polyvalence, national bivalence).
Afiliacja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
URI: http://hdl.handle.net/11320/346
DOI: 10.15290/pss.2012.19.03
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Pogranicze. Studia Społeczne, 2012, tom XIX

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_19_Kotowicz-Borowy.pdf194,83 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.