REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3433
Tytuł: Nazwy geograficzne i osobowe – symbole tożsamości
Inne tytuły: Michał Kondratiuk, Gwarowe nazwy miejscowości Białostocczyzny w układzie alfabetycznym, Białystok 2014, ss. 333
Autorzy: Filinowicz, Alina
Słowa kluczowe: recenzja
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 392-395
Opis: Alina Filinowicz - Białystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/3433
DOI: 10.15290/bb.2014.06.34
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6
Varia (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Filinowicz_[recenzja].pdf58,37 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.