REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3430
Tytuł: Istotny wkład w badania nad współczesnym słowotwórstwem białoruskim
Inne tytuły: Agnieszka Goral, Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czynności w języku białoruskim, Lublin 2013, ss. 199
Autorzy: Citko, Lilia
Słowa kluczowe: recenzja
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 375-378
Opis: Lilia Citko - Białystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/3430
DOI: 10.15290/bb.2014.06.31
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6
Varia (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Citko_[recenzja].pdf65,42 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.