REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3428
Tytuł: Лексікаграфічныя працы ў Вялікім Княстве Літоўскім у XVI – XVII стст.
Inne tytuły: Prace leksykograficzne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVII wiekach
Lexicographical works in the Grand Duchy of Lithuania in the 16th–17th centuries
Autorzy: Грэсь, Aннa
Słowa kluczowe: leksykografia
periodyzacja
glosa
słownik
prace leksykograficzne
lexicography
periodization
glosa
dictionary
lexicographical work
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 329-341
Abstrakt: W części wstępnej niniejszego artykułu przedstawiono periodyzację rozwoju leksykografii na ziemiach słowiańskich wraz z ogólną charakterystyką poszczególnych okresów. W dalszej części opisane są cztery najważniejsze prace leksykograficzne z okresu XVI–XVII wieków: "Leksis s tolkovaniem slovenskich mov prosto", Leksis Wawrzyńca Zizanija, "Leksikon slavenorosskij i imen tolkovanie" Pamby Beryndy oraz "Sinonima slavenorosskaa".
The introductory part of the article presents a concise periodization of the development of the Slavic lands lexicography together with the general characteristics of each period. The subsequent part of the analysis describes four most important lexicographical works from the 16th and 17th centuries: "Leksis s tolkovaniem slovenskih mov prosto", Leksis by Lavrenty Zizanij, "Leksikon slavenorosskij i imen tolkovanie" by Pamva Berynda and "Sinonima slavenorosskaa".
Opis: Анна Грэсь - Беласток
URI: http://hdl.handle.net/11320/3428
DOI: 10.15290/bb.2014.06.25
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Gres.pdf239,7 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.