REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3425
Tytuł: Хрысціянская пропаведзь як актыўны рытарычны жанр маўлення
Inne tytuły: Kazanie chrześcijańskie jako aktywny, retoryczny gatunek wypowiedzi
Christian sermon as an active rhetoric genre
Autorzy: Шандроха, Нона
Słowa kluczowe: kazanie chrześcijańskie
tekst oratorski
powitanie
ogłoszenie
pozdrowienie
życzenia
wezwanie
gatunek retoryczny
Christian sermon
oratorical speech
greeting
announcement
salutation
wishes
summons
rhetoric genre
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 307-312
Abstrakt: W artykule omówiono chrześcijańskie kazanie nie tylko jako typ wypowiedzi publicznej o treści religijno-dydaktycznej, ale przede wszystkim jako tekst oratorski i aktywny retoryczny gatunek wypowiedzi. Zwrócono uwagę na środki retoryczne dialogizacji wypowiedzi w tekście kaznodziejskim.
In this article, the sermon is considered not only as a form of public speech and a text of religious and didactic content but primarily as an active oratorical and rhetorical speech genre. A major focus has been placed on rhetorical means of speech dialogization in the text of a sermon.
Opis: Нона Шандроха - Гродна
URI: http://hdl.handle.net/11320/3425
DOI: 10.15290/bb.2014.06.22
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Szandrocha.pdf138,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.