REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3423
Tytuł: Экзістэнцыйнае падарожжа Эдзіка Мазько
Inne tytuły: Podróż egzystencjalna Edzika Maźko
Edick Mazko’s existential peregrination
Autorzy: Брусевіч, Анатоль
Słowa kluczowe: poeta białoruski
surrealizm
dekadentyzm
zaimek osobowy
miłość
śmierć
miejski pejzaż
Belarusian poetry
surrealism
decadence
pronouns
love
death
urban landscape
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 135-151
Abstrakt: W artykule zwrócono uwagę na szereg pierwiastków artystycznych w poezji jednego z niedocenionych współczesnych poetów białoruskich Edzika Maźko (1970–2011). Spuścizna literacka przedwcześnie zmarłego poety jest z pogranicza estetyki surrealizmu i dekadentyzmu.
In the article the attention is concentrated on the specific art of Edick Mazko’s poems (1970–2011). He is one of the underestimated modern Belarusian poets whose heritage is located in the esthetic area of surrealism and decadence.
Opis: Анатоль Брусевiч - Гродна
URI: http://hdl.handle.net/11320/3423
DOI: 10.15290/bb.2014.06.09
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Brusewicz.pdf210,98 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.