REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3411
Tytuł: Эмацыянальны канцэпт: тэорыя і практыка ў паэзіі Максіма Танка
Inne tytuły: Koncept emocjonalny: teoria i praktyka zastosowania w poezji Maksima Tanka
The emotional concept: its theory and practice in Maksym Tank’s poetry
Autorzy: Калядка, Святлана
Słowa kluczowe: przestrzeń emocjonalna
wiersze
pole emocjonalne
twórczość Maksyma Tanka
emotional concept
emotional space
emotional field
Maksym Tank’s creative work
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 165-182
Abstrakt: W artykule przedstawiono teoretyczne znaczenie terminu „koncepcja emocji” oraz jej zastosowanie w poezji Maksyma Tanka. Szczególną uwagę zwrócono na ścisły związek pomiędzy koncepcją emocji i emocjonalnym intelektem oraz na specyficzne dla poety sposoby opisywania jedności człowiek-świat. Emocjonalny styl Maksyma Tanka rozwija się poprzez kodeks emocjonalny zawarty w jego utworach, które stanowią kanoniczną wartość literatury XX wieku.
In the article theoretical meaning of “emotional concept” in Maksym Tank’s poetry is discussed. Emotional concept is connected with emotional intellect. Special attention is focused on the author’s individual ways of showing man-world unity. Maksym Tank’s emotional style develops through emotional code formed in his canonical literary works.
Opis: Святлана Калядка - Мiнск
URI: http://hdl.handle.net/11320/3411
DOI: 10.15290/bb.2014.06.11
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Kaljadka.pdf237,82 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.