REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3403
Tytuł: Гідралагічны код беларускага фальклору
Inne tytuły: Hydrologiczny kod folkloru białoruskiego
Hydrological code of the Belarusian folklore
Autorzy: Швед, Іна
Słowa kluczowe: kod hydrologiczny
symbol
obraz
system
klasyfikacja
folklor białoruski
hydrological code
symbol
image
system
classification
Belarusian folklore
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s.245-268
Abstrakt: W artykule omówiono teoretyczne i metodologiczne podstawy badań kodu hydrologicznego, jego strukturę, parametry typologiczne, powiązania z kodami pokrewnymi – substancji, zjawisk naturalnych i innych. Zrekonstruowano semantykę i symbolikę podstawowych elementów kodu hydrologicznego – morza, rzeki, jeziora, bagna, źródła, studni.
The article considers the theoretical and methodological bases of hydrological code research, its structural and typological parameters and links with related codes – substances, elements, natural phenomena, etc. There are also reconstructed semantics and symbolism of the main elements of the hydrological code – sea, river, lake, swamp, spring, well.
Opis: Iна Швед - Брэст
Праца выканана ў межах тэмы “Структурна-тыпалагiчныя параметры кодаў мiфапаэтычнай карцiны свету беларусаў (паводле фальклорных запiсаў ХIХ–пач. ХХI ст.)” задання 1.4.07 ДПНД “Гiсторыя, культура, грамадства, дзяржава” на 2011–2015 гг., № дзяржрэгiстрацыi 20140200 ад 14.03.2014.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3403
DOI: 10.15290/bb.2014.06.18
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Szwed.pdf278,82 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.