REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3402
Tytuł: Пад ветразем дабра і прыгажосці
Autorzy: Мiнакова, Людміла
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 405-407
Opis: Людмiла Мiнакова - Гомель
Рэдакцыя “Białorutenistyki Białostockiej” сардэчна вiншуе з прыгожымi жыцц¨eвымi датамi сталых аўтараў нашага навуковага часопiса, выдатных беларускiх лiтаратуразнаўцаў, дактароў фiлалагiчных навук прафесар Вольгу Шынкарэнка, прафесар Зою Мельнiкаву
URI: http://hdl.handle.net/11320/3402
DOI: 10.15290/bb.2014.06.39
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Minakowa.pdf125,03 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.