REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3399
Tytuł: Сакралізацыя вобразу Радзімы ў творчасці беларускіх пісьменнікаў Польшчы
Inne tytuły: Sakralizacja obrazu ojczyzny w twórczości pisarzy białoruskich w Polsce
The sacralization of the image of homeland in works of Belarusian writers in Poland
Autorzy: Тарасава, Святлана
Słowa kluczowe: pisarze białoruscy w Polsce
ojczyzna
sakralizacja
raj
symbolika
las
drzewa
wartości moralne
Belarusian writers in Poland
homeland
sacralization
paradise
symbolism
forest
trees
moral values
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 223-232
Abstrakt: W artykule omówiono problem sakralizacji obrazu ojczyzny w twórczości pisarzy białoruskich w Polsce. Obserwacja obiektów sakralnych, które składają się na pojęcie ojczyzny, pozwala sformułować wniosek, że ojczyna jest dla członków Białoruskiego stowarzyszenia „Białowieża” wartością najwyższą, pozostającą w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi.
The article considers the problem of sacralization of the image of homeland in works of Belarusian writers in Poland. In the process of the examination of sacred objects which constitute the notion of homeland, the idea that homeland being their highest value is consistent with basic Christian values has been confirmed.
Opis: Святлана Тарасава - Гродна
URI: http://hdl.handle.net/11320/3399
DOI: 10.15290/bb.2014.06.16
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Tarasawa_S.pdf182,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.