REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3396
Tytuł: Współczesna literatura białoruska w przekładach na język polski w latach 2006 – 2011 (na przykładzie Wydawnictwa Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego)
Inne tytuły: Modern Belarusian literature in translation into Polish in 2006–2011 (based on Jan Nowak-Jeziorański Eastern Europe Collegium Publishing House)
Сучасная беларуская лiтаратура ў перакладзе на польскую Мову ў 2006–2011 гг. (на прыкладзе Выдавецтва Калегiум Усходняй Еўропы iм. Яна Новака-Езëранскага)
Autorzy: Chowańska, Irena
Słowa kluczowe: Пераклад сучаснай беларускай лiтаратуры на польскую мову
выдавецтва Калегiум Усходняй Еўропы iм. Яна Новака-Езяранскага
translation of modern Belarusian literature into Polish
Jan Nowak- Jeziorański Eastern Europe Collegium Publishing House
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 197-204
Abstrakt: У Польшчы iснуюць розныя неўрадавыя арганiзацыi, фундацыi, таварыства i суполкi. Iх мэтаю з’яўляецца таксама прамоцыя сучаснай лiтаратуры Цэнтральнай i Усходняй Еўропы, у тым лiку беларускай. Заснаваны Янам Новакам-Езяранскiм у 2001 годзе Калегiум Усходняй Еўропы акрамя адукацыйнай i культурнай дзейнасцi, вядзе выдавецкую дзейнасць. Фундацыя выдае кнiгi i ЦД- и ДВД-плыты на розных мовах, таксама i на беларускай. У артыкуле прадстаўлена выдавецкая серыя кнiг сучаснай беларускай лiтаратуры ў перакладзе на польскую мову, выдадзеных Калегiумам Усходняй Еўропы iмя Яна Новака-Езяранскага ў 2006–2011 гг.
One of the aims of many non-governmental organizations, foundations and societies in Poland is to promote modern literature of Central and Eastern Europe, including Belarusian literature. Eastern Europe Collegium founded in 2001 by Jan Nowak-Jeziorański is actively involved in education, culture and publishing. The foundation publishes the books, CDs and DVDs in various languages, including the Belarusian language. The article presents a series of Belarusian books translated into Polish published by Jan Nowak-Jeziorański Eastern Europe Collegium Publishing House in 2006–2011.
Opis: Irena Chowańska - Olsztyn
URI: http://hdl.handle.net/11320/3396
DOI: 10.15290/bb.2014.06.13
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Chowanska.pdf146,57 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.