REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3391
Tytuł: Taxation of real estate connected with conducting economic activity
Autorzy: Dowgier, Rafał
Data wydania: 2008
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan, Białystok 2008, pp. 279-283
Seria: Białostockie Studia Prawnicze;z. 4
Abstrakt: W Polsce z władaniem nieruchomościami wiąże się obciążenie jednym z trzech podatków: od nieruchomości, rolnym lub leśnym. Zasadą jest przy tym, iż budynki i budowle podlegają opodatkowaniu jedynie podatkiem od nieruchomości, a grunty jednym z trzech wyżej wskazanych świadczeń. Szczególnie wysokie obciążenia wiążą się z nieruchomościami będącymi w posiadaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podkreślić przy tym należy, iż w przypadku gruntów rolnych czy leśnych będących w ich posiadaniu, obciążone są one stosunkowo niskim podatkiem rolnym lub leśnym. Jedynie faktyczne wykorzystywanie tych gruntów do działalności gospodarczej skutkuje ich opodatkowaniem wysokim podatkiem od nieruchomości. W przypadku innych kategorii gruntów, a także budynków i budowli, podlegają one opodatkowaniu najwyższymi stawkami podatku od nieruchomości bez względu na to, czy rzeczywiście są do działalności gospodarczej wykorzystywane. Wystarczający jest sam obiektywny fakt ich pozostawania w posiadaniu przedsiębiorcy.
Afiliacja: University of Bialystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/3391
ISBN: 978-83-89620-43-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):(Białostockie Studia Prawnicze, 2008, Z. 4) Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan
Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_4_2008_Dowgier.pdf170,36 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.