REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3389
Tytuł: Taxation of nonprofessional real estate transactions
Autorzy: Liszewski, Grzegorz
Data wydania: 2008
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan, Białystok 2008, pp. 265-272
Seria: Białostockie Studia Prawnicze;z. 4
Abstrakt: Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagadnienie opodatkowania nieprofesjonalnego obrotu nieruchomościami. Za nieprofesjonalny obrót uznano wszelkie sposoby przeniesienia własności nieruchomości niezwiązane z działalnością gospodarczą (zarobkową), przyjmujące formę takich czynności cywilnoprawnych, jak np. sprzedaż, darowizna, zamiana. Podatki, które obciążają tego typu obrót zaliczane są do podatków majątkowych – do tej grupy danin zaliczyć można podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz (w pewnym zakresie) podatek dochodowy od osób fizycznych.
Afiliacja: University of Bialystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/3389
ISBN: 978-83-89620-43-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):(Białostockie Studia Prawnicze, 2008, Z. 4) Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan
Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_4_2008_Liszewski.pdf142,47 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.