REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3388
Tytuł: The taxation of possession of real estate in Poland
Autorzy: Popławski, Mariusz
Data wydania: 2008
Data dodania: 29-paź-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan, Białystok 2008, pp. 258-264
Seria: Białostockie Studia Prawnicze;z. 4
Abstrakt: Niniejszy artykuł jest poświęcony przedstawieniu zasad opodatkowania władania nieruchomościami w Polsce. W pierwszej kolejności przedstawiono relację między podatkiem od nieruchomościami, podatkiem rolnym i leśnym, które mają zastosowanie do opodatkowania gruntów. Następnie opisano te świadczenia przez pryzmat analizy ich podstawowych elementów konstrukcyjnych między innymi: podmiot opodatkowania, przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe oraz zwolnienia podatkowe. W konkluzji tego opracowania zwrócono uwagę na kilka cech charakterystycznych dla ww. podatków. Wskazano, iż świadczenia te stanowią w całości dochód budżetu gmin. Podkreślono, iż elementy konstrukcji tych podatków cechują daleko idące podobieństwa. Ułatwić to może reformę opodatkowania władania nieruchomości poprzez wprowadzenie jednego podatku ad valorem. Zwrócono także uwagę, iż gmina, jako beneficjent, ma możliwość kształtowania, niektórych elementów konstrukcji podatkowych. Dotyczy to przede wszystkim możliwości ustalenia wysokości stawek podatkowych oraz wprowadzania zwolnień i ulg podatkowych.
Afiliacja: University of Bialystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/3388
ISBN: 978-83-89620-43-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):(Białostockie Studia Prawnicze, 2008, Z. 4) Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan
Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_4_2008_Poplawski.pdf194,15 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.