REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3384
Tytuł: Acquisition of real estate in the Czech Republic by non–residents
Autorzy: Mrkývka, Petr
Schillerová, Petra
Data wydania: 2008
Data dodania: 29-paź-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan, Białystok 2008, pp. 221-225
Seria: Białostockie Studia Prawnicze;z. 4
Abstrakt: Nabycie nieruchomości jest ważnym sposobem lokaty kapitału, zarówno krajowego jak i zagranicznego. Celem państwa jest niedopuszczenie obcokrajowców do nabywania własności nieruchomości, przy czym władze państwowe kierują się bardzo różnymi względami. Szczególnie ziemia jest tradycyjnie postrzegana jako dobro narodowe, które nie może znaleźć się w obcych rękach. Ponadto istnieje również wiele budynków i budowli uważanych za bogactwa narodowe. Zatem jedna z przyczyn związana jest z ochroną tożsamości narodowej, typowej przede wszystkim dla małych narodów z krótszym okresem państwowości i złymi doświadczeniami obcych rządów. Różnice w sile nabywczej pomiędzy ludnością czeską a ekonomicznie silniejszymi obcokrajowcami są drugim powodem niechęci do uwolnienia rynku nieruchomości. Istnieje również wiele innych przyczyn. Jeżeli chodzi o lokowanie zagranicznego kapitału w nieruchomościach, główna reglamentacja prawna w tym zakresie zawarta jest w prawie dewizowym. Republika Czeska jest całkowicie liberalna jeżeli chodzi o nabywanie prawa własności nieruchomości położonych za granicą przez rezydentów i nie stawia przed nimi żadnych przeszkód w tym zakresie. Rezydenci nie mają obowiązku informowania o swoich nieruchomościach znajdujących się zagranicą i państwo nie żąda od nich zapłaty podatku od nieruchomości. Podatek ten, jeżeli istnieje, jest płacony zagranicą. Nierezydenci mają ograniczony dostęp do własności nieruchomości w Republice Czeskiej.
Afiliacja: Petr Mrkývka - Masaryk University
Petra Schillerová - Masaryk University
URI: http://hdl.handle.net/11320/3384
ISBN: 978-83-89620-43-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):(Białostockie Studia Prawnicze, 2008, Z. 4) Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_4_2008_Mrkyvka_Schillerova.pdf185,34 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.