REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3382
Tytuł: Protection of an immovable monument under Art. 108 of the Act on Protection of Monuments and Care for Monuments
Autorzy: Kowalewska-Borys, Ewa
Data wydania: 2008
Data dodania: 29-paź-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan, Białystok 2008, pp. 213-218
Seria: Białostockie Studia Prawnicze;z. 4
Abstrakt: W niniejszym opracowaniu poruszono problematykę pozakodeksowej i kodeksowej ochrony zabytku nieruchomego. Omówienie zakresu pojęć: „zabytek nieruchomy” i „nieruchomość zabytkowa” jest punktem wyjścia dla charakterystyki form ochrony zabytku nieruchomego uregulowanych w przepisach prawa karnego, przepisach o ochronie zabytków oraz normach zawartych w międzynarodowych Konwencjach dotyczących ochrony dóbr kultury, których Polska jest stroną. Szczegółowej analizie poddano art. 108 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami będący najistotniejszym przepisem z punktu widzenia karnoprawnej ochrony zabytku nieruchomego. Przepis ten, jako łączący się zarazem z ochroną cywilnoprawną oraz z przepisami art. 288 i art. 294 § 2 kodeksu karnego, stanowi „półkodeksowy” model ochrony zabytków w obowiązującym stanie prawnym.
Afiliacja: University of Bialystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/3382
ISBN: 978-83-89620-43-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):(Białostockie Studia Prawnicze, 2008, Z. 4) Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan
Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_4_2008_Kowalewska-Borys.pdf179,17 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.