REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3380
Tytuł: Expropriation and other limitations of ownership of real estate by virtue of acts of application of law by public administration
Autorzy: Wincenciak, Mirosław
Data wydania: 2008
Data dodania: 29-paź-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan, Białystok 2008, pp. 199-205
Seria: Białostockie Studia Prawnicze;z. 4
Abstrakt: Historia polskiego prawa dostarcza różnych przykładów ingerencji państwa w prawo własności nieruchomości za pomocą środków administracyjnoprawnych. Na przykład w okresie powojennym odbierano własność na podstawie aktów nacjonalizacyjnych. Obecnie, oprócz decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, jako przykłady ingerencji państwa w prawo własności można wskazać: decyzję o ograniczeniu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych; wprowadzenie przez wójta obowiązku świadczeń rzeczowych polegających, między innymi, na udostępnianiu pomieszczeń osobom ewakuowanym, w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej realizowanej zgodnie z postanowieniami ustawy o stanie klęski żywiołowej; decyzję o zezwoleniu na zmianę lasu na użytek rolny. Przewidzianym przepisami prawa ingerencjom administracji w prawo własności można przypisać różne funkcje i cele.
Afiliacja: University of Bialystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/3380
ISBN: 978-83-89620-43-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):(Białostockie Studia Prawnicze, 2008, Z. 4) Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan
Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_4_2008_Wincenciak.pdf212,4 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.