REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3379
Tytuł: Expropriation of real estate in the Constitution of the Republic of Poland and in the decisions of the Constitutional Tribunal
Autorzy: Prokop, Krzysztof
Data wydania: 2008
Data dodania: 29-paź-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan, Białystok 2008, pp. 192-198
Seria: Białostockie Studia Prawnicze;z. 4
Abstrakt: Problematyka wywłaszczenia nieruchomości została uregulowana w art. 21 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 r. W świetle tego przepisu wywłaszczenie może być dokonane tylko na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Ustrojodawca nie konkretyzuje, że chodzi o wywłaszczenie nieruchomości (jak to jest tradycyjnie rozumiane). W związku z tym w doktrynie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego pojawiają się, wciąż nierozstrzygnięte, kontrowersje co do faktycznego przedmiotu wywłaszczenia, o którym mowa w konstytucji. Sprawę dodatkowo komplikują spory co do konstytucyjnego rozumienia prawa własności (art. 21 ust. 1).
Afiliacja: University of Bialystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/3379
ISBN: 978-83-89620-43-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):(Białostockie Studia Prawnicze, 2008, Z. 4) Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan
Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_4_2008_Prokop.pdf171,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.