REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3371
Tytuł: Real estate as contribution to a company
Autorzy: Zaremba, Marek
Data wydania: 2008
Data dodania: 28-paź-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan, Białystok 2008, pp. 125-131
Seria: Białostockie Studia Prawnicze;z. 4
Abstrakt: W doktrynie prawa handlowego pod pojęciem „wkładu” rozumie się określony w akcie założycielskim (umowie) spółki przedmiot świadczenia wspólnika lub akcjonariusza wnoszony w zamian za obejmowane udziały lub akcje. Z art. 3 KSH wynika, że opis przedmiotu wkładu i określenie jego wartości należą do essentialia negotii umowy spółki handlowej, a wspólnicy poprzez zawarcie umowy spółki zobowiązują się do wniesienia wkładów. KSH przewiduje co do zasady dwa rodzaje wkładów – są to wkładu o charakterze pieniężnym oraz wkłady niepieniężne. Wniesienie wkładu do spółki handlowej może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. W szczególności przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być: prawo własności, inne niż prawo własności prawa rzeczowe, prawa obligacyjne oraz w przypadku spółek osobowych świadczenie pracy i usług. Najważniejszą grupą spośród wymienionych są niewątpliwie prawa własności w tym: własność przedsiębiorstwa, własność zorganizowanych części przedsiębiorstwa, własność rzeczy ruchomych oraz własność nieruchomości.
Afiliacja: University of Bialystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/3371
ISBN: 978-83-89620-43-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):(Białostockie Studia Prawnicze, 2008, Z. 4) Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan
Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_4_2008_Zaremba.pdf159,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.