REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/337
Tytuł: Romowie dla społeczeństwa wielokulturowego i Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Inne tytuły: Romani people for multicultural society and Programme for the Romani community in Poland
Autorzy: Kurcz, Zbigniew
Słowa kluczowe: assimilation
celebrated multiculturalism
ethic relations
Gypsies
integration
multiculturalism
multicultural society
natural multiculturalism
Programme for the Romani community in Poland
rational multiculturalism
the rights of a group
the rights of an individual
the Romani people
asymilacja
Cyganie
integracja
wielokulturowość
społeczeństwo wielokulturowe
wielokulturowość naturalna
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce
wielokulturowość racjonalna
prawa grupy
prawa jednostki
społeczność romska
Romowie
wielokulturowość celebrowana
mniejszości narodowe
Data wydania: 2012
Data dodania: 30-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. XX, 2012, s. 21-34
Abstrakt: In the past centuries, Gypsies, today known as the Romani people, contributed to the multiculturalism of societies, mostly in Central and Eastern Europe. With the passing of time, owing to the activities of national administrative authorities, this multiculturalism was limited. The activities which were undertaken not only aimed at the assimilation of Gypsies but they also pertained to other minorities. The change in the attitude to others occurred in the second part of the 20th century when the idea of multiculturalism emerged in the West. In this paper, three types of multiculturalism, referring to the real conditions of various societies, have been distinguished and characterised. These are: natural multiculturalism, rational multiculturalism and celebrated multiculturalism. Multiculturalism which is propagated at present is celebrated multiculturalism. It focuses on the rights of an individual and not on the rights of a group and it has little in common with natural multiculturalism which allowed an individual to fully participate in minority culture and respected the co-existence of different cultures in society. In the light of the assumptions, Programme for the Romani community in Poland aims at integrating the Romani people into modern Polish society. As emerges from the analyses, it can contribute to the mobility of particular Romani people within society and – at the same time – it can endanger the maintenance of Romani identity.
Afiliacja: Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
E-mail: isuwr@uni.wroc.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/337
DOI: 10.15290/pss.2012.20.02
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Pogranicze. Studia Społeczne, 2012, tom XX

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_20_Kurcz.pdf204,49 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.