REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3369
Tytuł: Historic immovable property - execution of ownership (Remarks in the light of the constitutional principle of proportionality)
Autorzy: Mróz, Teresa
Data wydania: 2008
Data dodania: 28-paź-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan, Białystok 2008, pp. 113-119
Seria: Białostockie Studia Prawnicze;z. 4
Abstrakt: Przepisy ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nie posługują się pojęciem “nieruchomość zabytkowa”, za to w art. 3 tejże ustawy pojawia się określenie “zabytek nieruchomy”. Na podstawie tego przepisu można wnioskować, że za zabytek nieruchomy należy uznać nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będących dziełem człowieka, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Są więc podstawy aby przyjąć, że ustawodawca odwołuje się tu do klasycznego cywilistycznego pojęcia nieruchomości i ich rodzajów, nie tworząc nowej konstrukcji prawnej nieruchomości zabytkowej. Wyraźnie jednak wskazuje się tu na specyficzny aspekt funkcjonalny prawa własności zabytku nieruchomego. Każdy właściciel zabytku nieruchomego przy wykonywaniu prawa własności powinien mieć na względzie zachowanie zabytku nieruchomego, co “leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową” (art. 3 pkt 1) ustawy).
Afiliacja: University of Bialystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/3369
ISBN: 978-83-89620-43-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):(Białostockie Studia Prawnicze, 2008, Z. 4) Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan
Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_4_2008_Mroz.pdf181,42 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.